KBO, vrijdag 17 februari 2017, jaarvergadering in 't Patronaat, deel 1.

Tijdens de jaarvergadering van de KBO Nieuwkuijk waren 88 leden aanwezig.
Alle verslagen werden duidelijk geprojecteerd, zodat iedereen kon mee lezen en/of luisteren. Bij de bestuursverkiezing traden er 3 personen af en waren niet herkiesbaar: de voorzitster Lenie Berkelmans, de penningmeester Cees Fitters en de vicevoorzitter en webmaster Jan van Engelen. Dat is heel wat in een keer.
Om aan nieuwe bestuursleden te komen valt niet mee, maar omdat Tinie van Mierlo al enige tijd de penningmeester assisteerde, stelde hij zich kandidaat voor die functie.
Meriam van Mierlo was secretaresse, maar neemt nu de taak over van de voorzitster Lenie Berkelmans. Voor de taak van secretaris heeft zich kandidaat gesteld Annemie van Loon.
Cees Kivits en Willem van de Velden blijven algemeen bestuurslid.
Toch zouden zij graag nog één bestuurslid er bij hebben.
De afgetreden bestuursleden blijven gelukkig wel lid en het huidig bestuur mag dus altijd nog een beroep op hun doen.
Nieuwe bestuur wil Lenie, Cees en Jan, mede namens alle leden, bedanken voor het vele werk , dat zij voor de KBO Nieuwkuijk hebben gedaan en zij wensen hun het allerbeste toe.
Dan was mevrouw Anna van Veghel ook nog 25 lid, maar zij kon niet meer aanwezig zijn.
De afgetreden voorzitter en de nieuwe voorzitter hebben haar zaterdag een oorkonde en een bloemetje gebracht in het verzorgingshuis St. Antonius te Heusden.
Zij was hier erg blij mee en heeft het zeer gewaardeerd dat ze geweest zijn (zie foto).
Na het officiële gedeelte zijn er nog wat quizvragen op tafel gelegd en daaruit bleek, dat het raden van de plaatsnamen toch moeilijker was dan het raden van de spreekwoorden.
Maar iedereen was lekker bezig onder het genot van een hapje en een drankje.

©2017 Dick Buskermolen