KBO Elshout.

Woensdag 13 okt. 2021. KBO Elshout, huldiging leden tijdens jaarvergadering. Drie leden waren 25 jaar lid: Door van Drunen-van Spijk, Betsie van Drunen-van Wijk en Nel van Heesbeen-Pulles. Betsie en Nel waren afwezig. Betsie van der Lee werd gehuldigd vanwege 10 jaar bestuurslid.
In 1999 was zij als 62-jarige lid geworden en was sinds 2010 bestuurslid. Daarnaast was zij ook namens Elshout vertegenwoordiger bij de vergaderingen van SRGH (Seniorenraad Gemeente Heusden). Zij ontving een zilveren speld met een gouden randje. Het zilver voor haar inzet voor de KBO Elshout en het goud voor haar inzet bij SRGH. Ook heeft zij nu het Erelidmaatschap van KBO Elshout. Het stokje als bestuurslid heeft zij overgedragen, 2 nieuwe bestuursleden zijn nu Ingrid Veldkamp en Joke van Delft

Frans Maas van Kring Heusden

Betsie van der Lee-van Stiphout

Door van Drunen-van Spijk

Nel van Heesbeen-Pulles

2021 Dick Buskermolen