Scherpschuttersvereniging Juliana, Vlijmen

Zondag 20 mei 2012. Groot Vlees Concours S.S.V. Juliana groot succes

Scherpschuttersvereniging Juliana te Vlijmen heeft nieuw leven geblazen in een bijna 100 jaar oude traditie. Op zondag 20 mei 2012 werd op de schietinrichting aan de Meerdijk te Nieuwkuijk vanwege het 90-jarig bestaan het jubileum concours van Scherpschuttersvereniging Juliana gehouden in de onderdelen, Personeel, Vrije Hand en Kampioen met aangevuld ook het onderdeel 65-plus en Dames, met een felbegeerd prijzenpakket van meer dan 100 kg eersteklas vlees verdeeld over een 25-tal smakelijk samengestelde pakketten.
Onder een stralende zon werd er door ruim 50 deelnemers sportief gestreden om de te winnen titels en prijzen tot op het laatst om 18.30 uur de beste schutters in de stromende regen de beslissende schoten moesten verrichten.

Winnaars Personeel
1 Marco de Pinth
2 Jan Faes
3 Jeroen van de Ven
4 Hannie Vromans
5 Sjan Keetels
6 Toon Weijtmans
7 Frans Vriens

Winnaars Kampioen
1 Ine de Pinth
2 Jeroen van de Ven
3 Tonny Weijters
4 Bart Vromans
5 Melissa de Pinth
6 Tonny Weijtmans
7 Hennie Vromans

Winnaars vrije hand
1 Tonny Weijters
2 Marco de Pinth
3 Adri Verhoeven
4 Cees Weijtmans
5 Frans Vries
6 Gerard Weijtmans
7 Melissa de Pinth

65+
1 Jan Faes
2 Piet Vromans
3 Jan Schoenmakers
Dames
1 Ine de Pinth
2 Hannie Vromans
3 Sjan Keetels

Tijdens een kort officieel intermezzo verwelkomde de voorzitter, Mart van Nistelrooij, als speciale gast Jac. (78) en Mia Manni uit Tilburg. Met zichtbaar genoegen overhandigde de heer Manni aan de voorzitter de zware bronzen penning van Koningin Wilhelmina, die in 1948 vanuit SSV Juliana tijdens een concours als prijs aan de inmiddels opgeheven Schutterij St. Maurits in Udenhout was geschonken.
Tijdens een wedstrijd raakte Mart in gesprek met Jac en die vertelde dat hij de penning in zijn bezit had. Na de opheffing van St. Maurits waren een aantal prijzen van de schutterij zijn kant opgekomen. Twee zilveren medailles schonk hij al aan een andere schutterij.
Als verrassing bezorgde Jac. ook een gouden schildje terug aan Hoofdman Johan Vriens van Gilde St. Antonius-St. Sebastiaan uit Udenhout.
Inscriptie op schildje: 1e Prijs Opgelegd 2-8-1931
De deelnemers en de organisatie kijken terug op een bijzonder geslaagd concours en zien al weer uit naar het volgende sportieve treffen.

Mia en Jac. Manni, rechts voorzitter Mart van Nistelrooij

Als verrassing bezorgde Jac. ook een gouden schildje terug aan Hoofdman Johan Vriens van Gilde St. Antonius-St. Sebastiaan uit Udenhout
Inscriptie op schildje: 1e Prijs Opgelegd 2-8-1931


Maandag 30 april 2012. Scherpschuttersvereniging Juliana vierde op maandag 30 april op feestelijke wijze het 90-jarig bestaan op haar schietinrichting aan de Meerdijk in Nieuwkuijk.
De heer Kees van Bokhoven, de wethouder van cultuur en ruimtelijke ordening, loste om 13:00 uur, in de lijn van de traditie, het eerste schot om officieel het schietconcours om de Koningstitel te openen. Bij die gelegenheid ontving hij uit handen van de voorzitter, Mart van Nistelrooij, tevens het eerste exemplaar van het jubileumboekje dat deze Vlijmense vereniging t.g.v. haar jubileum heeft samengesteld. Het jubileumboekje biedt de lezer een verrassend inkijkje in de lange geschiedenis van de vereniging. Opgericht op 28 mei 1922 loodst zich de vereniging door de 2e WO heen, verhuist in 1953 van het schietterrein aan de Wolput naar een ruimer schietterrein buitendijks aan de Voordijk en ruim 5 decennia later, als de woonkernen opgaan in de nieuwe gemeente Heusden, naar het huidig terrein in Nieuwkuijk. De vereniging kent vele tradities. Een ervan is om op de verjaardag van H.M. Koningin Juliana onderling te wedijveren om de Koningstitel. De winnaar van het onderlinge concours is een jaar lang “Koning”. Lukt het een lid om drie jaar achtereen de Koningstitel te behalen, dan komt hem de titel “Keizer” toe. In het bestaan van de vereniging is slechts eenmaal, Ad van Nieuwkuijk in 1966, deze titel behaald.

©2012 Dick Buskermolen