Tewaterlating Juhu Beach, deel 1

Dinsdag 4 augustus 2009. Om 10.40 ging de 2.400 m3 dubbelschroefs sleephopperzuiger 'JUHU Beach' als tweede VSH-schip van de helling, sinds de oprichting in maart 2007.
Op 12 december 2008 ging de Cazanga tewater. De JUHU Beach is op enkele details na een kopieschip van de Cazanga. De VSH bouwt na de JUHU Beach in opdracht van IHC Dredgers nog twee sleephopperzuigers van respectievelijk 4200 en 5000 m3.
Het schip is bijna 83 meter lang en 16 meter breed, maar nog niet klaar: het wordt op de werf van IHC Dredgers in Kinderdijk afgebouwd.
De kiellegging vond plaats op 27 februari 2009. Het schip werd na de tewaterlating versleept naar de zusterwerf van VSH in Kinderdijk om verder af te worden afgebouwd en in bedrijf gesteld. Het schip wordt gedoopt bij oplevering in Kinderdijk en niet met de tewaterlating in Heusden.
De JUHU Beach kan ingezet worden voor onderhoudswerkzaamheden en infrastructurele baggerprojecten, zgn. "capatal dregging" projecten. Het schip is uitgerust met een zuigbuis met een diameter van 70 cm, waarmee tot 25 meter kan worden gebaggerd. Door één rij van bodemdeuren kan de inhoud worden gelosd. Ook kan het zelfleegzuigsysteem gebruikt worden, waarmee het gebaggerde materiaal naar de wal wordt geperst door een drijvende leiding of door een straalpijp, die eveneens op de boeg is gemonteerd, het zgn. "rainbowen".

Aan de opdracht van dit schip ging een heel nieuw businessmodel vooraf. “De opdrachtgever is niet de uitvoerder zoals je bij Van Oort of Boskalis ziet, maar een investeerder die het schip na oplevering voor een bepaalde prijs onderbrengt bij de rederij die niet op zoek gaat naar baggeropdrachten, maar het schip vervolgens ter beschikking stelt aan partijen die er opdrachten in eigen beheer mee gaan uitvoeren. Dus je kan voor het gemak zeggen dat het schip wordt ‘verhuurd’ net zoals Boels gereedschap verhuurt. Met dit verschil dat de klant kan kiezen, bijvoorbeeld met of zonder bemanning met of zonder onderhoud. Dus op zo’n manier, dat de klant zelf zijn prijs kan begroten en de werkinrichting kan bepalen. De rederij in deze is een nieuwe baggeronderneming, Markem Dredging, en is een logische uitbreiding van de activiteiten waar zij onder de naam W-O Shipping met dit marketingmodel reeds met 10 tankers evaring hebben opgedaan”, aldus Martijn Schouten, director Business Development.

©2009 Dick Buskermolen