Vrijdag 21 januari 2011. Receptie 40-jarig jub. Ver. Senioren Heusden.

De ouderenver. had kenbaar gemaakt liever niet de gebruikelijke bos bloemen of een fles wijn als presentje van de bezoekers te ontvangen, maar in plaats daarvan een envelop met inhoud, welke bestemd was voor Hospice Francinus de Wind in Waalwijk, een huis waar terminale patiŽnten uit de regio Tilburg - Den Bosch, op een menswaardige manier afscheid kunnen nemen van het leven, wanneer dit thuis niet mogelijk is.
Dit heeft geresulteerd in een te schenken bedrag van euro 560,=

Feestmiddag 23 maart staat onder Heusden

Bestuur vlnr.: Jan van de Merwe (voorzitter), Menno Engwerda (secretaris), Hans van Drunen (penningmeester), Wil van Bladel (lid), Antoon van de Griendt (lid), Rien Kuijs (lid) en Jan van Dal (lid).

©2011 Dick Buskermolen