Lintje Jo van Veggel 2009

Woensdag 29 april 2009 ontving Mevr. J.C.M. van Veggel-van Esch (68) uit handen van Burgemeester Henk Willems de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
Mevrouw Jo van Veggel ontplooide (bestuurlijke) activiteiten op het gebied van zorg, toneel, gehandicapten- en buurtwelzijn. Van 1972 tot 1997 was zij actief bij de EHBO afdeling Drunen-Elshout. Anno 2009 is zij actief voor de VTC (vrijeteijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking), de toneelgroep “De Drunense Ghesellen” en buurtvereniging Brederostraat.

©2009 Dick Buskermolen