Diamanten huw. jub. Jos en Annie Kelder-Hamers, dinsdag 21 januari 2014.

Jos Kelder (88) en Annie Hamers (86), beiden geboren in Waalwijk, vierden dinsdag 21 januari 2014 hen diamanten huwelijksjubileum.
Beiden zijn geboren en getogen in Waalwijk. Jos woonde tot zijn 8e in de St. Crispijnstraat, daarna in de Antoniusstraat. Ze waren thuis met 9 kinderen. Annie is in Besoyen tegenover de protestantse kerk geboren. Ook zij verhuisde toen ze 8 was, naar de Grotestraat. Zij waren thuis met 11 kinderen.
Toen ze 14 jaar waren, zijn ze alle twee gaan werken. Jos is bij schoenfabriek Blok en Stibbe begonnen als monteur, waarna hij 48 jaar later, op 62-jarige leeftijd, met de VUT is gegaan. Annie is begonnen bij schoenfabriek Blok van Heijst, waarna zij ook nog gewerkt heeft bij schoenfabriek De Kort en wasserij Van de Berg.
Ze hebben elkaar ontmoet in de Putstraat. Annie liep daar met 2 vriendinnen, toen Jos daar aan kwam lopen met 2 vrienden. Hij vroeg of hij mee mocht lopen en al pratend heeft hij haar thuis gebracht. Dat resulteerde in een verkering van 8 jaar. In januari 1954 zijn ze ingetrouwd in de Grotestraat in Waalwijk. Ze hebben daar 5 jaar gewoond. Hen eerste 2 kinderen, Janny en Kees, zijn daar geboren. Toen hebben ze een huis gekocht in de Putstraat, waar Trudy en Peter zijn geboren. Ze hebben elkaar ontmoet in de Putstraat, en er ook 43 jaar gewoond. Nu wonen ze al 12 jaar in een seniorencomplex.
Meer dan 50 jaar is Jos lid geweest van toneelvereninging Door Vriendschap Samen Verbonden (DVSV). In 2000 is de vereniging opgeheven. Annie's hobby is zwemmen, wat ze nog steeds 2x per week doet. Ook zingt ze in het St. Janskoor.
Ze hebben 4 kinderen, 10 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Ten tijde van het jubileum was het 3e achterkleinkind op komst.

2014 Dick Buskermolen