Gouden Huwelijksjubileum Johan en Mien van Rooij-de Kruijf, 15 september 2014

Maandag 15 september 2014 waren Johan (77) en Mien (77) van Rooij-de Kruijf uit Drunen 50 jaar getrouwd.
Johan is geboren in de Eindstraat in Drunen, Mien in de Konijnenberg (Vliedberg), maar toen ze 4 jaar was verhuisd naar de Bosschen in Elshout.
Johan is van beroep tuinder geweest in Elshout, waar ze na hen trouwen zijn gaan wonen. Daar hebben ze 38 jaar gewoond. Inmiddels wonen ze nu 12 jaar in Drunen.
Johan biljart, fietst en tuiniert graag, Mien fietst ook graag, maar zingt ook in 3 koren en doet vrijwilligerswerk voor de missieweek en collectes.
Ze hebben 2 dochters en 3 kleinkinderen.

Bovenstaande foto donderdag 2 oktober 2014. Bijeenkomst Gouden Echtparen Voorste Venne

2014 Dick Buskermolen