Gouden Huwelijksjubileum Jo en Ria Brok-van Baardwijk, vrijdag 31 augustus 2012.

Jo en Ria

2012 Dick Buskermolen