Koninklijke Onderscheiding Jan van Engelen 2009

Zondag 7 juni 2009 ontving de heer J.L.M. van Engelen (55 jaar), uit handen van Loco-burgemeester Mark Buijs de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
E.e.a. vond plaats in de Pastoor Vermeulen zaal, direct na het Korenfestival op het Raadhuisplein, waarbij Dhr. van Engelen meezong. In 2007 heeft Zanggroep Chantemble voor het eerst een korenfestival georganiseerd op het Plein onder de noemer "Zingen neffe de Kerk". In 2009 bij gelegenheid van het 40 jarige organiseerde zij opnieuw een korenfestival waarbij 6 koren optraden.
Jan is jaren geleden voorzitter geweest van Chantemble, toen nog jongerenkoor Lambertus geheten.
De heer Jan van Engelen is op zeer veel gebieden in de Drunense samenleving actief. Scouting Dr. Akkermansgroep, de politieke groeperingen DDE-2002 en Heusden Eén, de Kommissie Vastenoavond Drunen en het Dwergonisch Mannenkoor, muziekgroep Chantemble, het oranjecomité Drunen-Elshout, de EHBO, de Vrije Tijds Club, de Stichting Bejaardenzorg, de St. Hubertusgilde en buurthuis De Stulp zijn de verenigingen waarvoor de heer Van Engelen zijn vrije tijd beschikbaar stelde en stelt.

©2009 Dick Buskermolen