Gouden Huwelijksjubileum Jan en Lena van Drunen-van Balen, donderdag 9 augustus 2012

2012 Dick Buskermolen