Gouden en Diamanten Huwelijksjubileum Jan en Geke van de Merwe-Wouters, 13 dec. 2012 en dinsdag 13 dec. 2022.

Diamanten huwelijksjubileum


Donderdag 26 september 2013, samenkomst Gouden Echtparen in de Voorste Venne.

2013/22 Dick Buskermolen