Diamanten huw. jub. (60 jaar) Jan en Ina van Andel-Westerhof, zaterdag 29 nov. 2014.

Zaterdag 29 november 2014 vierden Jan (87) en Ina (82) van Andel hun 60-jarig huwelijks jubileum.

Loco-burgemeester Henk Heuverling

2014 Dick Buskermolen