Koninklijke onderscheiding Jan Nelis 2012

Maandag 3 december 2012 ontving Dhr. Jan Nelis uit handen van Burgemeester Jan Hammming de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".

De brandweerposten van de gemeente Heusden namen dit jaar afscheid van drie brandweervrijwilligers.
Deze drie vrijwilligers, Jan Nelis van de post Drunen, Bart Kuijs en Cees van Vugt (beiden van de post Vlijmen) zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Deze drie vrijwilligers hebben hun sporen in de brand- en calamiteitenpreventie ruimschoots verdiend. Niet alleen door hun langdurig vrijwilligersdienstverband (allen meer dan 25 jaar), maar ook op velerlei vak- en personeelsgebieden binnen hun eigen brandweerpost.
Jan is 31 jaar vrijwillig brandweerman geweest.
Dhr. Kuijs en van Vugt, beide uit Vlijmen, ontvingen het lintje reeds op 23 november.

2012 Dick Buskermolen