Erepenning voor vertrekkend burgemeester Jan Hamming

Na afloop van de laatste raadsvergadering die Jan Hamming als burgemeester van de gemeente Heusden voorzat, is hij dinsdag 19 september 2017 onderscheiden met de gemeentelijke Erepenning van de gemeente Heusden. Jan Hamming wordt burgemeester van Zaanstad.
De commissie die de Erepenning toekent formuleert haar advies als volgt:
"De commissie is van oordeel dat Jan Hamming zich voor de gemeente en voor de gemeenschap van Heusden op een zeer bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt. Hij heeft inhoud gegeven aan de slogan "Dromen. Doen. Heusden." waarmee onder meer de beweging die het bestuur van de gemeente wil maken – minder gemeente, meer gemeenschap – wordt aangeduid. De gemeente wil er zijn voor doeners met een droom. Burgemeester Hamming is er in veel gevallen in geslaagd mensen, instellingen, organisaties en initiatieven van allerlei niveaus met elkaar in verbinding te brengen en individuele inwoners te enthousiasmeren om vanuit een gevoel van ‘samen’ van betekenis te zijn voor de Heusdense samenleving. De burgemeester heeft zich snel weten te presenteren als ‘burgemeester van de mensen’ door zijn grote betrokkenheid bij de vele maatschappelijke en individuele initiatieven."

Daarnaast heeft de burgemeester zich zeer opvallend ingezet voor grote bestuurlijke thema’s zoals het op lokaal, regionaal en nationaal niveau bepleiten van kleinschalige opvang van vluchtelingen/asielzoekers om daarmee een snellere integratie in de leefgemeenschap van de gemeenten te bevorderen.
Een tweede thema betreft de ondermijning van het bestuurlijk functioneren door ongewenste vermengingen van de zgn. onder- en bovenwereld. Hij heeft daarbij bepaald geen blad voor de mond genomen en alles en iedereen opgeroepen om niet weg te kijken maar op te treden. Hiermee heeft de burgemeester de gemeente Heusden op de kaart gezet en opgeroepen tot het nemen van (bestuurlijke) verantwoordelijkheid.

Ondanks het feit dat de Commissie niet pleit voor automatismen bij de toekenning van de Gemeentelijke Erepenning aan vertrekkende bestuurders, en het burgemeesterschap betrekkelijk kort heeft geduurd, wegen de argumenten om burgemeester Hamming op basis van de genoemde argumenten te onderscheiden met de Gemeentelijke Erepenning veel zwaarder. Om die reden adviseert de commissie om de heer Jan Hamming met deze penning bij gelegenheid van zijn afscheid van de gemeenteraad op 19 september 2017 te onderscheiden.”

De commissie die de Erepenning toekent bestaat uit Ans Buijs uit Herpt, Jo Maas uit Vlijmen en Jan Hamming zelf; de laatste was dit keer overigens niet betrokken bij de toekenning, zo laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten.
Jan Hamming: "De onderscheiding is vooral voor inwoners die zich vrijwillig inzetten. Ik deed ook gewoon mijn werk."
Dit is de 13e erepenning op rij, het complete overzicht is als volgt:.
1. Margreet Greve 02-01-2010
2. Han van Dun 17-03-2010
3. Berry Bemelmans 22-03-2011
4. St. Heusden-Vesting Klassiek 22-04-2011
5. Dick Buskermolen 21-06-2011
6. Henk Willems 21-12-2011
7. Bob Leenders 15-05-2012
8. Duitse Gemeente Idstein 29-09-2012
9. Mark Buijs 30-05-2013
10. René van Boxtel 06-12-2013
11. Jan Janssen 21-07-2015
12. Otjiwarongo 20-09-2016
13. Jan Hamming 19-09-2017

2017 Dick Buskermolen