Rondleiding nieuwbouw Zorgcentrum Drunen, deel 1

Zaterdag 16 mei 2009. Woonveste bouwt samen met haar partners het Zorgcentrum Drunen voor Stichting Schakelring. Woonveste organiseerde voor de toekomstige huurders van de 37 appartementen aan de Stationsstraat / Burg. v.d Heijdenstraat een bouwplaatsbezoek. Dit om de huurders een beter beeld te geven van hun toekomstige woning en om aan de omwonenden de voortgang van het nieuwbouwproject te tonen.
Naar verwachting zal Woonveste in 2010 dit nieuwe zorgcentrum openen, met 104 zorgeenheden en 37 luxe appartementen voor 55-plussers met een CIZ-indicatie voor AWBZ-zorg (persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding).
De huurders van deze ruime seniorenpluswoningen kunnen gebruik maken van de diensten van Stichting Schakelring zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Tevens zullen Schakelring en Thebe diversen kantoorruimten in dit complex gaan onderbrengen.