Inloophuis TOON.

Vrijdag 20 april 2018. Officiële opening en open huis Inloophuis Toon

Na 14 jaar en 2 eerdere locaties heeft het Inloophuis een definitieve bestemming gevonden aan de Jan de Rooystraat 15 in Waalwijk.
Eindelijk een ‘eigen’ huis! En daar zijn bestuur, vrijwilligers en zeker ook de gasten ontzettend blij mee. Gezien het feit dat het Inloophuis financieel afhankelijk is van giften, donaties en acties had men hier nooit van durven dromen.
Dankzij de steun en hulp van de heer en mevrouw Trommelen is een eigen huis realiteit geworden. Zelfs voordat het Inloophuis daadwerkelijk gerealiseerd werd hadden Walther en Tineke Trommelen al affiniteit met de doelstelling van het huis. Van begin af aan hebben zij en de familie Trommelen het Inloophuis een financieel zetje in de rug gegeven. Op de vraag waarom zij juist het Inloophuis wilden steunen antwoordt de heer Trommelen: ‘ ik hoorde destijds over de plannen om een Inloophuis te realiseren. Dat sprak ons aan. Daarom werd het inloophuis in oprichting het goede doel waarvoor wij tijdens onze afscheidsreceptie van de EMTÉ in plaats van cadeaus een bijdrage vroegen.
Dat bedrag hebben wij als familie verdubbeld. Wij hebben destijds bewust voor een plaatselijk goed doel gekozen. Teveel mensen worden geconfronteerd met deze ziekte en wij vinden dat een inloophuis een stuk gezondheidszorg overneemt. Inmiddels is ons gebleken dat Inloophuis TOON een plaats in onze samenleving heeft verworven. Waarom wij geholpen hebben met de aankoop van het pand? Omdat in het inloophuis veel te belangrijk werk verricht wordt om telkens op een schopstoel te zitten. Dat kost onnodige tijd en energie. Nu komt er rust en kan het bestuur zich op weer andere zaken focussen dan huisvesting. Wij zijn erg blij dat we hierin een rol konden vervullen en hopen alleen maar dat meer sponsoren zich zullen melden. Want dat blijft nodig!’


Bij gelegenheid van de opening van Inloophuis TOON aan de Jan de Rooystraat in Waalwijk, vrijdag 20 april, overhandigde Jan van Daelen en zijn zus Gerda Verreijt een cheque ad. euro 1500,=
Al jarenlang verkopen zij op rommelmarkten en bij Jan thuis in Elshout in een schuur allerlei spullen en boeken waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Inloophuis.
De vrouw van Jan, Corrie, was een van de eerste gasten van het eerste uur bij het Inloophuis.
Ruim 9 jaar kwam ze elke woensdagmorgen, eerst een kopje koffie en daarna schilderen.
Op een gegeven moment kreeg Corrie het idee om overtollige spulletjes te gaan verkopen op rommelmarkten tbv het Inloophuis. Na haar overlijden heeft Jan dit doorgezet.
In al die jaren heeft Jan inmiddels ruim 10.000,= euro kunnen overhandigen.

©2018 Dick Buskermolen