Landelijke Burendag, Huterstraat.

Zaterdag 26 september 2009. In het kader van de landelijke burendag gingen buurtbewoners uit de Huterstraat 15 t/m 25 samen de brandgang, die er verwaarloosd uitzag, een opknapbeurt geven. Hiervoor kon men een geldbedrag krijgen van 750,00 euro van het Oranje Fonds, als men als buren gezamelijk iets ging ondernemen. Deze buurtbewoners hadden zich aangemeld en deze aanvraag was gehonoreerd. Voor de kinderen was er een creche, anderen zorgden weer voor broodjes en koffie. Als afsluiting was er zondag's een gezamenlijke barbeque.

2009 Dick Buskermolen