St. Hubertus Gilde

Zaterdag 2 nov. 2019. Het St. Hubertus Gilde huldigde 2 jubilarissen tijdens de Statiedag.
Nico van Zwam was 25 jaar lid en Gerard van Son 60 jaar.
Voor de huldiging van Gerard toog het gehele gezelschap naar woonzorgcentrum Sint Antonius in Heusden, alwaar de echtgenote van Gerard verblijft.

2019 Dick Buskermolen