St. Hubertus Gilde, Statiedag (gildemis), zaterdag 4 nov. 2017, deel 1

2017 Dick Buskermolen