St. Hubertus Gilde, Statiedag, zaterdag 1 november 2014, deel 2

2014 Dick Buskermolen