St. Hubertus Gilde, Statiedag, zaterdag 1 november 2014, deel 1

Zaterdag 1 nov. 2014 hield het St. Hubertus Gilde haar jaarlijkse Statiedag, inmiddels de 56e, tevens huldiging Henk van de Wiel en Bart Lapré voor 40 jaar gildebroeder, beide kregen een zilveren spel met robijn en een bijpassende oorkonde.

©2014 Dick Buskermolen