Koos en Riet van Hoften-van de Wiel, onderscheiding 2008

Donderdag 24 april 2008 ontving Dhr. J.L. van Hoften (Koos, 84), en Mevr. M.P. van Hoften-van de Wiel (Riet, 82) ieder uit handen van Burgemeester Henk Willems de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
Dhr. Van Hoften heeft zich samen met zijn vrouw ingezet voor de samenleving van Heusden-Vesting. Zij doen dit al vele jaren en zelfs nu, op hoge leeftijd, blijven zij inzetbaarvoor hulp aan hen medemens. Dhr. Van Hoften staat altijd paraat voor hand- en spandiensten in de kerk en bij het Steunpunt Ouderen Heusden.
Mevr. Van Hoften is naast haar inzet voor de samenleving van Heusden-Vesting heden ten dage nog actief als bezoekdame namens de kerk en telefoniste bij het Steunpunt Ouderen Heusden.

De lintjes bestemd voor meneer en mevrouw Van Hoften-van de Wiel

Dhr. en Mevr. Van Hoften-van de Wiel

Riet is 21 september 2011 overleden, Koos op 15 jan. 2016.

2008 Dick Buskermolen