Lintje Jacques Hintzen

Dinsdag 22 november 2016 ontving de heer J.J. Hintzen (66 jaar) uit Vlijmen, uit handen van Burgemeester Jan Hammming de koninklijke onderscheiding "Ridder in de Orde van Oranje Nassau".

Jacques Hintzen is al bijna 35 jaar een zeer betrokken lid en actieve vrijwilliger van tennisvereniging De Hoge Heide in Vlijmen. In deze jaren heeft hij heel veel taken op zich genomen en uitgevoerd. Door zijn actieve betrokkenheid bij de plaatselijke tennisvereniging is Jacques Hintzen gevraagd zijn vrije tijd en expertise ook beschikbaar te stellen voor het districtsbestuur van het KNLTB. Een taak die hij in 2006 met veel verve op zich nam heeft en die hij in dit jaar na 10 jaar gaat neerleggen.
Bij gelegenheid van zijn afscheid van de KNLTB Districtsraad Centraal-Brabant is Jacques Hintzen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
E.e.a. vond plaats in LTC De Hoge Heide, De Hoge Heide 4, Vlijmen, in aanwezigheid van de voltallige KNLTB Districtsraad.

Jacques en Nellie

2016 Dick Buskermolen