Vrijdag 6 mei 2011. 50 jaar Heusdens Mannenkoor in beeld, deel 1

Beschermheer prof. dr. W.B.H.J. van de Donk commissaris van de koningin in Noord Brabant

Het Heusdens Mannenkoor (HMK) moet omschreven worden als een amateurkoor. Dit wil zeggen: de leden zingen met plezier en houden van gezelligheid. Toch wordt, onder leiding van de dirigent, met succes gestreefd naar kwaliteit.

Klankkleur

In de loop van de 50 jaar van het bestaan van het koor is het geprezen vanwege de goede klankkleur en de frisse vertolking van de muziekstukken. Die toon is kennelijk reeds aan het begin van het bestaan van het koor gezet. Leden die dit begin hebben meegemaakt, bevestigen dit.
Mogelijk heeft de inbreng van de eerste dirigent, Leen Groen, deze klankkleur bij het koor weten aan te brengen. Wonderlijk genoeg is die, ondanks het onvermijdelijke verloop van het ledenbestand, steeds gehandhaafd. Dit wekt enigszins verbazing, omdat de leeftijd van de leden gemiddeld rond de 65 jaar ligt. Maar misschien is dit nu juist de oorzaak van het behoud van de unieke klankkleur van het koor.

Neutraal koor

Statutair is het HMK een neutraal koor. Het bestaat uit leden van diverse pluimage, waarbij o.a. rooms-katholieken en protestanten gebroederlijk samenwerken.
Dit uit zich allereerst in de repertoirekeuze. Naast profane teksten worden rooms-katholieke en protestantse liederen en muziekstukken ingeoefend en uitgevoerd tijdens de verschillende optredens van het koor. Om enkele locaties te noemen: in de rooms-katholieke kerk te Elshout (tijdens de Mei-vieringen), de St. Jan te Kaatsheuvel (kerstconcert), het zorgcentrum St. Antonius te Heusden, de Grote of Catharinakerk te Heusden (PKN-kerk; tijdens de kerkdienst en jaarlijks tijdens de kerstzangavond op 24 dec.), de SOW-gemeente Elim te Drunen, de hervormde kerk te Waspik.

Regionaal koor

De naam Heusdens Mannenkoor is langzamerhand misleidend te noemen. Immers, een enkele zanger woont in Heusden en Oudheusden; verder zijn de meesten woonachtig in Drunen, een paar in Kaatsheuvel, Waalwijk, Nieuwkuijk en Elshout, een enkele in ’s-Hertogenbosch. Van ‘de overkant’ (het Land van Heusden en Altena) komt slechts een klein aantal naar het koor.

Allerlei optredens

Een hoogtepunt in het recente verleden was het gezamenlijke concert met de ‘4 Heusdens’ uit zowel Nederland als België.
Diverse malen is opgetreden – op uitnodiging – met een ander koor of meer dan een koor uit de regio. Later werd het betreffende koor dan teruggevraagd door het HMK. Afgelopen winter werd gezongen voor bejaarden en zieken op het schip van Stichting Sabina van Egmont dat in de haven van Heusden lag.
Vorig jaar is begonnen met het geven van promotieconcerten: in Waalwijk (De Els) en Wijk en Aalburg (op het marktplein). Het optreden in Wijk was tijdens de koopavond voor Kerst. Ondanks de kou stonden toch veel mensen vol belangstelling te luisteren. Deze optredens hebben zowaar nieuwe leden ‘opgeleverd’, wat uiteraard ook de opzet was.
Voor dit jaar staan weer enkele prom-concerten op het programma.
Om de twee jaar doet HMK mee met het evenement Koren zingen in de Vesting in Heusden.

Exacte gegevens van het Heusdens Mannenkoor

Het Heusdens Mannenkoor is in feite opgericht in 1871. Na een tijd is dit koor ter ziele gegaan.
Op 13 april 1961 is het koor heropgericht door de Heusdenaar Leen Groen, samen met vier andere mannen. Groen werd de eerste dirigent en heeft het koor 29 jaar gedirigeerd.
Tot in de jaren zeventig heeft het koor opgetreden tijdens concoursen en het was daarin zeer succesvol.

Het repertoire van het koor bestaat uit klassieke muziek, religieuze, vaderlandse en profane liederen in diverse talen.
Liederen uit musicals, volksliederen uit diverse landen en liederen van klassieke en vele andere componisten komen voor op de zanglijst.
De afgelopen jaren zijn er verschillende lp’s en 2 cd’s opgenomen.
Er wordt opgetreden in kerken, verzorgingstehuizen en culturele centra.
In het verleden heeft het koor concerten gegeven samen met koren uit Polen, Rusland en Tsjechië, maar ook met koren uit eigen land, zowel binnen als buiten de regio.

Op maandagavond wordt van 20.00 tot 22.00 uur gerepeteerd in de Open Hof in Heusden, onder leiding van dirigent Hans van der Sterren en begeleid door pianiste Mariska Swinkels.
Naast degelijke oefening tijdens de repetities hechten de leden aan gezelligheid en onderling contact en medeleven.
Het koor ziet graag nieuwe leden.
Vrienden van het Heusdens Mannenkoor zijn van harte welkom als donateur. Ook bedrijven zijn zeer welkom als sponsor.

Informatie over het koor bij

Piet Bouman, voorzitter, tel. 0183-441918

of Ton van Dijk, secretaris, tel. 0416-320300.

www.heusdensmannenkoor.nl

Donderdag 14 april 2011. Interview met Jan Sluis en Ton van Dijk van het Heusdens Mannenkoor over het 50-jarig junileum


Foto's vrijdag 6 mei 2011

Foto's zaterdag 7 mei 2011

©2011 Dick Buskermolen