Maandag 25 maart 2013. Tijdens de jaarvergadering van het Heusdens Mannenkoor werd Dhr. Hans Ghatillon gehuldigd vanwege zijn 12,5 jarig lidmaatschap.

Cees Branderhorst werd benoemd tot Erelid en Lid van verdienste.
Toespraak voorzitter:

Cees, tijdens onze laatstgehouden bestuursvergadering moesten wij een brief behandelen, waarin gevraagd werd of we jouw konden benoemen als erelid en lid van verdiensten.
Deze brief koste ons weinig tijd want een volmondig ja klonk uit de monden van het troika.
Zorgvuldig- zoals wij zijn- hebben we wel daarna gekeken of daarvoor de juiste criteria aanwezig waren.
Geen enkele belemmering stond ons daarvoor in de weg.
Daarom heeft het bestuur besloten jouw op deze avond te benoemen als ERE-lid en lid van verdienste van het HMK.
Wij wilden dit als een verrassing brengen en konden daarom de leden niet van tevoren raadplegen.
Wij zijn ervan uitgegaan dat jouw betekenis voor het koor zo duidelijk en waarneembaar zijn geweest dat we ons niet kunnen voorstellen dat iemand daar op tegen zou zijn.
Waarom Lid van verdienste en Erelid.
Cees, wij nemen deze beslissing omdat wij onze erkentelijkheid willen tonen voor wat jij in het verleden voor het HMK hebt betekend.
Nu jij vanwege je gezondheid een grote stap terug moet doen komen wij erachter wat voor organisatorische talenten jij bezit.
In Bestuur, Muziekcommissie, Concertorganisatie en organiseren van feestavonden was je een KEI.
Jij wist anderen te inspireren door je enthousiasme en betrokkenheid.
Ook nu je in lichamelijk moeilijke omstandigheden bent terecht gekomen, zijn wij vol bewondering hoe jij het leven weer oppakt.
Kortom een lid om trots op te

Bestuur, vlnr.: Ton van Dijk, secretaris, Piet Bouman, voorzitter, Jan Sluis, penningmeester

Cees Branderhorst

2013 Dick Buskermolen