Heusden, diverse 2010

Zaterdag 11 september 2010. Mieke Morgenstern, muziekdocente-muziektherapeute uit Aalst, achter een Vollebregt-orgel uit 1859 in de Lutherse kerk aan de Putterstraat. In het kader van de Open Monumentendag 2010 bespeelde zij daar het orgel.


Zaterdag 11 september 2010. Jaarlijkse boekenmarkt in de St. Catharinakerk.
Links Wim Bertels, dit jaar voor het laatst, rechts opvolger Jan Timmermans.


Vrijdag 16 juli 2010. Beachvolleybaltoernooi op de Vismarkt.

Nieuwenrooy, Oudheusden

Onderstaande 2 foto's op zondag


Zaterdag 3 juli 2010. Opening 't Meulenhuijs in de Heemtuin.


Dodenherdenking 4 mei 2010

Dinsdag 4 mei 2010, dodenherdenking.


Zaterdag 10 april 2010. De schrijver van het boek "Weet Je Nog", Dhr. A.Bax en alle medewerkers aan het boek (10) hadden een ontmoeting in de "Open Hof", bij gelegenheid waar deze foto gemaakt is van alle betrokkenen. Simon Kwetters ontbreekt op de foto, hij was helaas verhindert.

vlnr.: Annemieke van Balkom, Corrie van de  Griendt, Koos  van  Hoften, Joke van Hoften, Gijs Bouman, Berta Wijnstekers, Bep van den Oever, Jan Vos, Jo Sluijmers en Broer  Bax

“Weet je nog….”
Even in herinnering terug naar de “Goeie ouwe tijd” in Heusden.
De inhoud van dit boek bevat herinneringen over het gewone leven in Heusden van voor de grote en zeer noodzakelijk restauratie. Vele prachtige boeken getuigen van het bouwkundige herstel en het be­houd van de vestingstad. Broer Bax, de schrijver/samensteller van dit boek, kwam tijdens zijn vele nostalgische overpeinzingen tot de conclusie dat er wel in algemene zin aan het leven en de bevolking van Heusden aandacht was besteed maar dat er over het gewone leven, waarbij zij zelf aan het woord kwamen, weinig literatuur bestond. Dit bracht hem op het idee om een poging te wagen een boek sa­men te stellen waarin het leven van alle dag in zijn geboortestad uit de veertiger, vijftiger, zestigerjaren en uitlopende in de jaren daarna zou worden be­licht. Daar hij de over­tuiging had dat hij dat nooit alleen zou kunnen, zocht hij contact met een tiental geboren Heusdenaren/oud Heusdenaren en legde hen zijn bedoelingen uit. Zij waren spontaan bereid hem, waar zij konden, hulp en bijstand te verlenen. Zij vertelden hun levensverhaal. De portretten over hun leven in Heusden zijn geďllustreerd met zeer oude krantenknipsels en foto’s. Deze gegevens werden o.a. verkregen uit de internetbestanden van het Streeksarchief Land van Heusden en Altena en enige foto’s/bescheiden uit de soms vergeelde familiearchieven van de geďnterviewden. Naast de beschreven levensverhalen wordt in het boek ook aandacht besteed aan het verenigingsleven, werkgelegenheid, middenstand en het onderwijs.
Verder wordt, zij beknopt, aandacht besteed aan de 2e wereldoorlog en watersnood 1953 o.a. gebaseerd op de herinneringen van geďnterviewden. Aan het slot staan enige eenvoudige rijmelaarrijtjes over de, voor de schrijver, de bijzondere plaatsen in het oude Heusden.
Dit geeft samen een aardig beeld over hoe het leven van de inwoners van Heusden van voor de grote restauratie. Dit boek is Heusdense nostalgie in optima forma.
De eerste druk was 130 boeken en de tweede druk 90. Er kunnen geen boeken meer besteld worden.


Erepenning gemeente Heusden voor Hans van Dun
Burgemeester Henk Willems keerde woensdag 17 maart 2010 de erepenning van de gemeente Heusden uit aan Hans van Dun (75) uit Heusden (voormalig Burgemeester van Loon op Zand). Plaats van uitreiking was Hemlock's Dinercafé in Drunen. Dhr. Van Dun kreeg de erepenning vanwege zijn grote bestuurlijke inzet op het gebied van ouderen- en gehandicaptenzorg en het toerisme binnen de gemeente.
Dhr. Van Dun heeft na zijn pensionering zijn bestuurlijke kwaliteiten ingezet voor de Heusdense gemeenschap. Hij heeft zich daarbij met name gericht op ouderen en gehandicapten. Mede dankzij Dhr. Van Dun zijn na de gemeentelijke herindeling in 1997 fusies in het welzijns- en ouderenwerk tot stand gekomen, die uiteindelijk hebben geleid tot de oprichting van Stichting Modus. Deze stichting ondersteunt ouderen en mantelzorgers in de gehele gemeente Heusden.
Ook was Dhr. Van Dun een aantal jaren voorzitter van het Gehandicapten Platform Heusden, een adviesorgaan voor de gemeente Heusden. In deze rol was hij onder meer betrokken bij de invoering van de WMO.
Eveneens een belangrijke bijdrage heeft Dhr. Van Dun geleverd aan de ontwikkeling van het toerisme in de gemeente Heusden. Als voorzitter van het toenmalige VVV Heusden heeft hij leiding gegeven aan de omvorming van deze VVV tot het huidige zelfstandige Heusdens Buro voor Toerisme (HBT). Samen met het bestuur en de medewerkers van het HBT heeft hij vervolgens Heusden als toeristische trekpleister nadrukkelijker op de kaart gezet.

Dhr. van Dun is donderdag 20 oktober 2016 overleden.

2010 Dick Buskermolen