Heusden, diversen 2015, deel 1

Dinsdag 21 juli 2015. Gemeentelijke erepenning voor Jan H. F.J Janssen uit Heusden.

Burgemeester Jan Hamming reikte op dinsdag 21 juli in het Commiezenhuis in Heusden de erepenning van de gemeente Heusden uit aan Jan Janssen, Wijnkooper in Heusden. Janssen krijgt de erepenning vanwege zijn zeer grote bijdrage aan het toerisme in de vesting Heusden.
Jan Janssen, importeur en distributeur van wijnen, vestigde zijn onderneming ‘De Heeren van Heusden Wijnkoopers’ in 1983 in de vestingstad Heusden. De onderneming importeert en distribueert wijnen uit Frankrijk, Spanje en Italië, zonder tussenkomst van groot- of detailhandel.
Als geschiedenisliefhebber met zeer veel kennis over de vesting én vanwege de historische rol van de vesting in de aanvoer van Franse wijnen naar Nederland, was het voor de heer Janssen een bewuste keuze om zijn onderneming in Heusden te vestigen.
De heer Janssen maakt zeer bewust gebruik van de uitstraling van de vesting. De promotie van de geïmporteerde wijnen is daarmee een succesformule gebleken voor zowel de Heeren van Heusden Wijnkoopers, als voor het ‘toeristisch product Heusden’. Zowel het Heusdens Buro voor Toerisme als de plaatselijke horeca kan dat beamen.
De jaarlijkse Heerendagen die tot 2011 in Heusden plaatsvonden, trokken zeer veel bezoekers die iedere keer weer getrakteerd werden op een heerlijke wijnproeverij in een pittoreske omgeving en een passende lezing in de Grote Catharijne Kerk.
Het was de 11e erepenning die uitgereikt is. In chronologische volgorde waren dit de voorgangers:
1. Margreet Greve
2. Hans van Dun
3. St. Heusden Klassiek
4. Berry Bemelmans
5. Dick Buskermolen
6. Henk Willems
7. Bob Leenders
8. Duitse Gemeente Idstein
9. Mark Buijs
10. René van Boxtel.


Zaterdag 27 juni 20015. Henk Willems Cultuurprijs voor Peter Verboven.
Het college van Heusden heeft de Burgemeester Henk Willems Cultuurprijs toegekend aan Peter Verboven uit de vesting Heusden. Het is de tweede keer dat de prijs wordt uitgereikt. De uitreiking vond plaats op zaterdag 27 juni tijdens de start van het evenement ‘Ongehoord’.
Volgens de jury – voor een deel bestaande uit leden van de Kunst Advies Commissie – is Peter Verboven een gedreven en bevlogen cultuurliefhebber die zich al meer dan 40 jaar met tomeloze energie inzet voor de cultuur in de vesting. Hij is onder meer oprichter van Stichting De Moriaan en van cultureel café De Republiek. Daarnaast vervult hij tal van bestuursfuncties en is hij lid van werkgroepen die het culturele klimaat in de vesting stimuleren.
Als pionier in de jaren zestig heeft Verboven moed en lef getoond om zijn eigen weg te gaan, nieuwe wegen te bewandelen en te experimenteren, zo schrijft de jury. “Op zijn 75e levensjaar zit Verboven nog vol plannen en ideeën en is hij gepassioneerd door cultuur in de meeste brede zin van het woord. Zijn vrije geest, zijn manier van denken en organiseren en stimuleren van talenten maakt hem met recht tot een ongekend fenomeen.”
Peter Verboven verstaat de kunst om -mede door zijn eigenzinnigheid en vastberadenheid- een groot deel van de vestingbewoners te stimuleren en te activeren en te laten participeren in het culturele klimaat in de vesting. Verboven heeft in de loop der jaren een dankbaar cultureel ‘minded’ publiek aan zich weten te binden, ook van buiten de vesting. Met recht kan gezegd worden dat hij een grote bijdrage heeft geleverd aan het culturele klimaat van Heusden.
De Burgemeester Henk Willems Cultuurprijs werd in 2011 ingesteld bij het afscheid van burgemeester Henk Willems en heeft als doel personen of organisaties die op amateuristische of professionele basis aan kunstbeoefening doen, in hun artistieke ontwikkeling te stimuleren of te waarderen voor de manier waarop zij aan die activiteiten invulling geven.
De prijs bestaat uit een kunstwerk van de Drunense kunstenares Dorothé Jehoel en een geldbedrag van € 1.000.
De prijs werd op 27 juni uitgereikt door burgemeester Jan Hamming en oud-burgemeester Henk Willems. De uitreiking vond plaats tijdens het evenement Ongehoord in het Roze Kasteel in de Poort van Heusden.


Woensdag 27 mei 2015. Zesjarige Pam van Engen ontdekt eeuwenoude muurschildering.
Hildo van Engen en Vera Dijkmans, de ouders van Pam, zijn sinds september 2014 intensief bezig met de renovatie van hun woning, het voormalige gasthuis aan de Hoogstraat.
Omdat een kamer op de eerste verdieping haar slaapkamer gaat worden, vond Pam het leuk mee te helpen met de renovatie. Terwijl ze oud pleisterwerk wegbikte, zag ze de schilderingen tevoorschijn komen en riep haar vader en moeder.
Hildo vertelt dat het om een fragment van een secco gaat. Deze schildertechniek is in tegenstelling tot een fresco op een droge pleisterlaag aangebracht. Dit maakt de schilderingen gevoeliger voor vocht, desondanks zijn de kleuren helder en is er een man in laat middeleeuwse kleding te zien. Hij draagt een soort pij met een rijk versierde riem. Hij lijkt op het eerste gezicht een monnik, maar Hildo denkt dat hij daarvoor een te frivole riem draagt en de krullende haardracht past ook niet in dat beeld. Boven de man is iets geschilderd wat lijkt op een liggend kruis. Naast hem zijn contouren zichtbaar van een vrouw. De nog niet blootgelegde delen van de schilderingen maken het nog mysterieuzer.
Volgens Hildo is exacte datering nog onduidelijk, maar waarschijnlijk zijn de schilderingen in de zestiende, mogelijk zelfs vijftiende eeuw aangebracht. Een modedeskundige zal misschien een meer nauwkeurige datering kunnen geven. Oorspronkelijk was de muur de achtergevel  van het koor van de gasthuiskapel, wat mogelijk de aard van de schilderingen verklaart. Rond 1614 is de huidige vloer aangebracht, toen het gasthuis verkocht is aan een toenmalige burgemeester. Deze verbouwde het tot woonhuis. Waarschijnlijk zijn sindsdien de schilderingen achter pleisterlagen verdwenen. De vondst is gemeld bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hildo en Vera hebben een gespecialiseerde restauratrice ingeschakeld die zich over de schilderingen zal gaan ontfermen. Het is de bedoeling dit historisch erfgoed te behouden en na restauratie te beschermen achter een glasplaat. 
“Voor zover bekend zijn er in Heusden vesting niet eerder dergelijke muurschilderingen aangetroffen. De voorstellingen stammen uit de tijd van Jeroen Bosch, maar zijn duidelijk veel eenvoudiger. Ze verbeelden in ieder geval iets dat te maken heeft met het gasthuis”, vertelt Hildo.


Donderdag 23 april 2015. Onthulling kunstwerk wisselsokkel Heusden

Wethouder Wim van Engeland onthulde donderdag  23 april om 16.00 uur het beeld dat mevrouw Catharina van de Ven gemaakt heeft voor de wisselsokkel in Heusden. Catharina is de tweede kunstenaar die een beeld mag plaatsen op de wisselsokkel. Eerder bood de sokkel plaats  aan een kunstwerk van de heer Clemens Briels.
Het beeld dat de Heusdense kunstenares ontworpen heeft, stelt een gestileerd vrouwenfiguur voor met als titel ‘AVA 1849’. Het kunstwerk is uitgevoerd in zwart gepatineerd brons.
Met het sokkelproject biedt de gemeente Heusden kunstenaars de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode in de openbare ruimte te exposeren. Na een jaar wordt weer een ander kunstwerk op de sokkel geplaatst. De sokkel staat op het hofje tussen de Wijksestraat en het Burchtplein.

2015 Dick Buskermolen