Heusden, diverse (2007/2008)

Links Wim Bertels (64).
Voordat Wim aan de slag ging voor de parochie(kerk) van Heusden-vesting, was hij jarenlang actief banketbakker. Dat was op het moment dat "de oude koster" plaats maakte voor een ander. De toenmalige pastoor benaderde hem hiervoor, en Wim ging meteen op zoek naar vier vaste krachten en twee oproepkrachten om het werk van koster op zich te nemen. "Dan wordt het geen sleur en blijft het leuk voor iedereen om te doen", vindt hij. In de praktijk blijkt dat er maar weinig mensen zijn die niet willen helpen, alleen zij willen zich niet binden. Ook blijkt dat wanneer je mensen iets fatsoenlijk vraagt, je heel veel voor elkaar krijgt.
Wim is iemand die niet graag op de voorgrond treedt. Eigenlijk ontkom je er niet aan, wanneer je koster en manusje-van-alles bent. Hij doet dit dankbare werk al vanaf 1990. Toen droeg hij zijn bakkerszaak over aan zijn zoon, omdat hij het zware werk niet meer aankon. Dat jaar werd hij ook penningmeester van het kerkbestuur. Door de jaren heen was hij verder actief als tuinier, bouwde hij menig kerststal mee op en was hij nauw betrokken bij vernieuwingen aan het kerkgebouw. Wim geniet zichtbaar wanneer hij het heeft over het "stiltecentrum" wat de Heusdense kerk rijk is. "Mensen vinden het fijn zich een moment terug te kunnen trekken uit de dagelijkse sleur, en een kaarsje op te kunnen steken".
Hij vindt het belangrijk te kunnen delegeren. "Je moet op mensen kunnen vertrouwen en ze in hen waarde laten." Dat blijkt in de dagelijkse praktijk prima te werken.

Vrijdag 19 december 2008. Enkele van de vrijwilligers bezig met de kerststal opzetten.


Zaterdag 13 september 2008. Jaarlijkse boekenmarkt in de St. Catharinakerk.


Heusdens Mannenkoor, zaterdag 10 mei 2008 in Elshout.


Vocaal Ensemble Pavane o.l.v. Bert Nederlof, NH Kerk in Vlijmen, zaterdag 22 december 2007.

2007/08 Dick Buskermolen