Zwembad Het Run, Sportlaan, Drunen.

Vrijdag 1 augustus 2013.

2013 Dick Buskermolen