Henk Willems Cultuurprijs.

Vrijdag 13 september 2013. Kees van den Oord ontving Henk Willems Cultuurprijs.
Kees van den Oord, historicus en kenner van de lokale geschiedenis, kreeg vrijdag 13 september 2013 de Burgemeester Henk Willems Cultuurprijs 2013 uitgereikt. Het college van Heusden kende de prijs aan Van den Oord toe vanwege zijn grote verdienste voor onder meer het geschiedkundige klimaat in de gemeente Heusden. Het is de eerste keer dat de prijs werd uitgereikt.
Bij de keuze uit elf nominaties heeft het college zich laten adviseren door een deskundige jury. De heer Van den Oord is betrokken bij de vele facetten van het sociale, geschiedkundige en economische klimaat van de gemeente Heusden. Zo verschijnen er regelmatig van zijn hand boeken over Heusden en is hij betrokken bij een aantal historische verenigingen, instellingen en evenementen.
Volgens de jury weet Kees van den Oord met zijn werk, zijn publicaties en inzet voor allerlei verenigingen en instellingen werkzaam in de cultuur- en erfgoedsector te verbinden, te verbreden en dwarsverbanden te leggen. Hij staat bekend als een aimabel, toegankelijk en prettig persoon. Juist door zijn betrokkenheid bij de hele gemeente Heusden weet hij de aandacht steeds te richten op onderwerpen die betrekking hebben op de (kleine) kernen, op de alledaagse dingen en de ‘gewone’ mens waardoor geschiedenis toegankelijk wordt. Bovendien verstaat hij de kunst om geschiedenis door helder en bondig taalgebruik bij een groot publiek beleefbaar en herkenbaar te maken. Kees is een mens onder de mensen en heeft in de loop der jaren een dankbaar en enthousiast publiek weten te bereiken en aan zich te binden. Met recht kan gezegd worden dat hij een grote bijdrage geleverd heeft aan het culturele klimaat van Heusden en het historisch besef van de Heusdenaar.
Kees van den Oord ontving een sculptuur die is vervaardigd door de uit Drunen afkomstige kunstenares Dorothé Jehoel en een geldbedrag van € 1.000. Het college van Heusden wil juist in een tijd waarin de kunstsector onder druk staat, benadrukken cultuur belangrijk te vinden. De prijs wordt iedere twee jaar – ditmaal voor het eerst – uitgereikt aan een persoon of organisatie uit Heusden die zich met zijn of haar werk op bijzondere wijze heeft geprofileerd, of die opvalt door de bijdrage die is geleverd aan de ontwikkeling van het culturele klimaat in de gemeente Heusden. Dit kan zowel op amateur of professioneel niveau op o.a. het terrein van de beeldende kunst, theater en muziek, dans, audiovisuele kunsten, e-culture, fotografie, film/video, literatuur, design en architectuur, cultuurhistorie, restauratie en archiefbeheer, erfgoedactiviteiten, archeologie.

©2013 Dick Buskermolen