Erepenning burgemeester Henk Willems.

Woensdag 21 december 2011. Erepenning voor burgemeester Henk Willems vanwege Metal Valley.

Burgemeester Henk Willems (64) kreeg woensdag 21 december de erepenning van de gemeente Heusden uitgereikt. Hij ontving de erepenning vanwege zijn persoonlijke inzet bij de totstandkoming van Metal Valley, het kennis- en bedrijvencluster op het gebied van metaal en engineering.
Geheel buiten zijn takenpakket om heeft Dhr. Willems zich met grote doortastendheid en voortvarendheid sterk gemaakt voor Metal Valley. Toen scheepsschroevenfabrikant Wärtsilä in Drunen in januari 2010 aankondigde de productie te verhuizen van Drunen naar China, heeft Dhr. Willems meteen stappen ondernomen om de enorme economische schade voor de gemeente Heusden te beperken. Hij bracht de juiste partijen uit de overheid, het onderwijsveld en het bedrijfsleven bij elkaar, om samen met hen het initiatief van Metal Valley tot volle wasdom te brengen.
Dankzij de persoonlijke inzet van Henk Willems lukte het bovendien om al snel een eerste nieuw metaalbedrijf naar Drunen te halen, waardoor een aantal arbeidsplaatsen gered kon worden. Ook heeft Henk Willems’ bemoeienis ervoor gezorgd dat een deel van Wärtsilä voor Heusden behouden blijft en ook de toekomst van de metaalsector in de gemeente gewaarborgd lijkt.
De originele en creatieve wijze waarop de heer Willems opgedane kennis in de metaalindustrie én een deel van de werkgelegenheid voor Heusden wist te redden, zijn voor het college redenen om de scheidend burgemeester – op voordracht vanuit de Heusdense bevolking – de erepenning van de gemeente Heusden toe te kennen.
De erepenning werd uitgereikt door de heer Adri van den Hoven, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. De uitreiking vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Vlijmen.
Dhr. Willems ontving de 6e erepenning op rij. Eerder werd deze uitgereikt aan Margreet Greve, Hans van Dun, St. Heusden-Vesting Klassiek, Berry Bemelmans en Dick Buskermolen.

©2011 Dick Buskermolen