Gouden Huwelijksjubileum Henk en Marij van Bokhoven-van Kuik, 2016.

Bovenstaande 2 foto's samenkomst Gouden Echtparen in de Voorste Venne, 29 september 2016.

2016 Dick Buskermolen