Gemeentelijke erepenning voor Heemkundekring Onsenoort

Burgemeester Willemijn van Hees reikte op zaterdagavond 26 november 2022 de erepenning van de gemeente Heusden uit aan de Heemkundekring Onsenoort. De uitreiking vond plaats tijdens een feestelijke viering van het 75 jarig jubileum van de heemkundekring.
Heemkundekring Onsenoort is de 7e oudste heemkundekring van onze provincie, op een totaal van 124 bij Brabants Heem aangesloten heemkundekringen en erfgoedorganisaties. Met bijna 800 leden  is Onsenoort de 5e grootste heemkundekring van de provincie.
Heemkundekring Onsenoort is erg actief in het uitdragen van kennis binnen de lokale gemeenschap.
Zo leverde de kring actieve bijdragen aan bijvoorbeeld ‘75 jaar bevrijding’ onder andere met een groots opgezette bevrijdingsroute waarbij in elke kern de kennis van de geschiedenis van de bevrijding werd uitgedragen.
Ook was de kring initiatiefnemer voor het realiseren van struikelstenen in Vlijmen en Nieuwkuijk.
Dit jaar nam Heemkundekring Onsenoort het initiatief, in het kader van het zilveren jubileum van de gemeente Heusden, tot het verzamelalbum ‘Heusden meer van 25 jaar historie’ en het V-teken op het Plein in Vlijmen.
Het eigen 75-jarig jubileum werd o.a. gevierd met zogenaamde ‘heemkamertjes’ in alle Heusdense kernen. Hier  kon veel informatie over de geschiedenis van de eigen kern worden opgedaan
Samenwerkingen het vergroten van het eigen netwerk:
Bij de activiteiten van de Heemkundekring is er veel aandacht voor de samenwerking met andere organisaties en verenigingen in onze gemeente en ook daarbuiten. Met de heemkundekring van Waalwijk en de heemkundevereniging van Sprang Capelle werd een grote informatieve expositie gerealiseerd over de Sint Elisabethsvloed in de Langstraat. Maar er is ook samenwerking die verder gaat dan het voor de hand liggende eigen aandachtsgebied. Zo maakte  Heemkundekring Onsenoort een presentatie van alle molens in onze gemeente voor een concert met als thema ‘molenliederen’.
De kring zoekt niet alleen de samenwerking op sociaal cultureel vlak, maar ook met het onderwijs. Bij activiteiten worden vaak basisschoolleerlingen betrokken.
Ook met de gemeente Heusden is veelvuldig samengewerkt. De gemeente kon tijdens deze samenwerking gebruik maken van de expertise van de Heemkundekring.
Zo was er samenwerking bij de inventarisatie van begraafplaatsen, waaronder de openbare begraafplaats Buytenhove in Herpt/Heusden en bij de invulling van lokale verhalen bij de 4 mei herdenkingen in Drunen. Eveneens was er samenwerking bij de ‘Dromen, Doen Heusdendag in 2017 en bij Zeven eeuwen Heusden (2018)
Maar ook leverde de kring input voor de Omgevingsvisie Heusden en het Gemeentelijke Verkeer en Vervoerplan in 2021. Regelmatig werd advies gegeven aan de gemeentelijke Straatnamencommissie.
De maatschappelijke betekenis van Heemkundekring Onsenoort voor de Heusdense gemeenschap is erg groot. Door de samenwerking met andere Heusdense organisaties en verenigingen heeft de kring kennis en kunde over het heemgebied vergroot. Gesteld mag worden dat Heemkundekring Onsenoort zich op bijzondere wijze verdienstelijk maakt voor onze gemeenschap, reden waarom is besloten tot toekenning van de erepenning.

©2022 Dick Buskermolen