Opemn huis De Haarstek.

Zondag 12 maart 2017. Open huis De Haarstek.
M.m.v. Harmonie St. Cecilia, Dansschool Kix, Annemarie's Bodypower, Han Ken Gai Sport, Koor Albateso, KBO, OHV, handwerkgroepen de Haarstek en Het Rode Kruis, Biljartver. BBG, DVK en Ouderenbiljart De Haarstek, Yabba-disco, Peuterspeelzaal De Haarstek.

Vlnr.: Frans Cozijnsen, Kees de Hart, Judith van Bijnen, Christien Machielsen

Mart van der Poel (wethouder), Ron Koevoets (Regiodirecteur van Contour de Twern) en Martijn van Engelen (voorzitter van het bestuur van Stichting De Haarstek).

2017 Dick Buskermolen