Diversen 2021/22

Gemeentelijke erepenning voor voormalig wethouder Mart van der Poel.

Burgemeester Willemijn van Hees reikte op vrijdag 24 juni 2022 de erepenning van de gemeente Heusden uit aan voormalig wethouder Mart van der Poel. De uitreiking vond plaats bij gelegenheid van zijn afscheid als bestuurder van de gemeente Heusden.

Mart van der Poel was gedurende 4 periodes (voor langere of kortere tijd) lid van de gemeenteraad. Maar Mart was vooral wethouder: bijna 13 jaar in totaal. Alles bij elkaar was Mart 16 jaar bestuurlijk actief in onze gemeente
Mart is bestuurlijk verantwoordelijk geweest voor grote projecten waarvan de effecten voor onze gemeente langdurig doorwerken. Te denken valt aan grote gebiedsontwikkelingen: Geerpark, De Grassen en Steenenburg, en aan zijn bijdrage aan de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat die onder auspiciŽn van de provincie wordt voorbereid. Dit laatste project heeft grote invloed op de mobiliteit, leefbaarheid, natuur en milieu van onze gemeente. Mart gaf met Heel Heusden Duurzaam inhoud aan de verduurzaming van onze gemeente en ondersteunde lokale initiatieven op dit gebied.
Mart was de bescheiden bestuurder, liever actief op de achtergrond, handelend op basis van inhoud en feiten, met de blik op de lange termijn. Deze kwaliteiten en manier van opereren stelden hem in staat de zware vakinhoudelijke projecten, die zich op dit moment veelal in een uitvoerende fase bevinden, te trekken.
Beroepsmatige/functioneel bepaalde verdiensten komen in de regel niet in aanmerking voor de toekenning van de gemeentelijke onderscheiding, tenzij er sprake is van uitzonderlijke, heel bijzondere verdiensten die de gemeenschap van Heusden ten goede zijn gekomen.
Met zijn genoemde verdiensten, de duur daarvan en de wijze van besturen, heeft Mart van der Poel de gemeente op de kaart gezet. Dit alles was voor het college aanleiding om aan hem bij gelegenheid van zijn afscheid als wethouder van de gemeente Heusden de Gemeentelijke Erepenning toe te kennen.


Zaterdag 25 dec. 2021. Kerststal.

©2021 Dick Buskermolen