GrootSpoorGroep Nederland, zondag 29 oktober 2017, deel 2

Zondag 29 0ktober 2017. GrootSpoorGroep Nederland houdt om de 2 jaar een tentoonstelling en deze keer was voor de eerste keer in Die Heygrave te Vlijmen.
De groep telt ongeveer 200 leden en het betreft treinen en wagons gemaakt op een schaal van 1:22.

Pamela Rood

2017 Dick Buskermolen