Zilveren Huwelijksjubileum Gerard en Karin Smits-Kolmans, zaterdag 22 september 2012, deel 3

2012 Dick Buskermolen