Genderen, vrijmarkt tijdens Zomerfeest, zondag 29 aug. 2010, deel 1.

2010 Dick Buskermolen