Gemengd Kerkkoor St. Lambertus Kerk

Vrijdag 16 november 2012. Viering jubileum van 2 jubilarissen: Joke Rommen (40 jaar) en Gerrit Weijs (50 jaar).

2012 Dick Buskermolen