Diversen, deel 4

Maandag 17 april 2023. Ondernemend Heusden Duurzaam geeft ruimte aan verduurzaming bedrijven gemeente Heusden.

Bij het CO2-neutrale De Laat Coffee in Nieuwkuijk ondertekenden op 17 april vijf partijen de Green Deal 2023-2027: De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Midpoint Brabant, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Ondernemend Heusden en Waterschap Aa en Maas. De Green Deal is een overeenkomst tussen bedrijven, non-profit organisaties en de overheid om duurzame initiatieven ruimte te geven. De Green Deal loopt vijf jaar en start op 1 mei 2023. Alle bedrijven gevestigd in de gemeente Heusden kunnen eraan deelnemen.

Samen werken aan duurzaamheid
Samen met het bedrijfsleven werkt de gemeente Heusden aan de duurzaamheidsopgave. Vaak ontbreken de kennis en organisatiekracht om individuele initiatieven te ontplooien of collectieve mogelijkheden te onderzoeken. Om gezamenlijke duurzaamheidsprojecten uit te kunnen voeren, is de Green Deal opgesteld. De Green Deal beschrijft de rollen en de wederzijdse verwachtingen van de verschillende samenwerkingspartners. Jaarlijks worden de doelstellingen en concrete projecten geëvalueerd. In het uitvoeringsdocument worden eventuele herzieningen bijgehouden.

Prioriteit in 2023
In 2023 hebben de volgende projecten prioriteit:
-inventarisatie gebiedsaanpak energietransitie glastuinbouw
-een lokaal collectief duurzaam energiesysteem bij een groep van bedrijven
-het ‘zon op dak’ project
Naast deze prioriteiten zijn er doorlopende acties. Voorbeelden zijn energiescans op maat, bijeenkomsten over verschillende duurzame onderwerpen en worden leden op de hoogte gehouden van de actuele wet- en regelgeving op het gebied van energie en duurzaamheid.

Ondernemend Heusden
Mede voor de uitvoering van de Green Deal wordt Stichting Ondernemend Heusden opgericht.
Ondernemend Heusden is een lokale samenwerking tussen Stichting Parkmanagement Heusden (SPH), het Heusdens Bedrijven Platform (HBP), de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Heusden (KHN), Land- en Tuinbouworganisatie De Langstraat (ZLTO) en de gemeente Heusden. Deze samenwerking zorgt voor verbinding en versterking tussen de verschillende bedrijven en instanties, branches en de gemeente. Samen zorgen de partners voor meer dynamiek, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Zo krijgt Heusden een nog prettiger ondernemersklimaat De ondertekening van deze Green Deal is een voorbeeld van de samenwerking en een bijdrage aan een ondernemender Heusden.


Woensdag 18 jan. 2023. Jeugdburgemeesters 2023 bekend!

Op woensdagavond 18 januari zijn de nieuwe jeugdburgemeesters van de gemeente Heusden gekozen voor 2023. De nieuwejeugdburgemeesters zijn Dounia El Quattassi en Kick Kiefmeijer.
De raadzaal in het gemeentehuis van Vlijmen zat woensdagavond vol. Ouders, opa’s, oma’s en andere familieleden keken trots toe hoe 16 kinderen een gooi deden naar het jeugdburgemeesterschap voor 2023. 15 meiden en 2 jongens presenteerden zich deze avond voor een selectiecommissie bestaande uit burgemeester Willemijn van Hees, wethouder Peter van Steen van de gemeente Heusden en Frans van Buul van stichting Scala.

Ook dit jaar kwamen er allerlei thema’s voorbij tijdens de presentaties. Zo was het aanpassen van de speeltuinen favoriet. Het idee om ze stroom op te laten wekken was uniek. Duurzaamheid was een veelgenoemd thema. Het opruimen van zwerfafval stond in de top 3. Ook social media, in de vorm van vlogs, werden geopperd. Om hiermee de jeugd een kijkje achter de schermen bij de gemeente te geven en van hen feedback en tips te ontvangen voor verbeteringen. Niet alleen met vlogs maar een ideeënbus op alle scholen zou hier aan kunnen bijdragen.
De selectiecommissie kwam uiteindelijk met het langverwachte besluit en vertelde dat Dounia en Kick in 2023 de club met jeugdambassadeurs mogen aanvoeren. Volgens burgemeester Willemijn van Hees gingen er geen verliezers naar huis. "Ik ben ontzettend trots dat er 14 ambassadeurs het gemeentehuis verlaten, naast de jeugdburgemeesters". Alle kinderen werden dan ook uitgenodigd om het komende jaar mee te blijven denken en verder te praten over belangrijke thema’s en oplossingen in de gemeente.
Taken jeugdburgemeester
In de vergadering van 14 februari 2023 worden de nieuwe jeugdburgemeesters aan de gemeenteraad van Heusden voorgesteld, waarna zij officieel de ambtsketen overhandigd krijgen van Daan en Nienke, de jeugdburgemeesters van 2022. De jeugdburgemeesters gaan voor de periode van één kalenderjaar met of namens de burgemeester de gemeente vertegenwoordigen bij evenementen, herdenkingen en bijzondere ontvangsten.

vlnr.: Nienke van der Sanden (jeugdburgemeester 2022) en Kick Kiefmeijer (jeugdburgemeester 2023),
Dounia El Quattassi (jeugdburgemeester 2023), Daan Sol (jeugdburgemeester 2022)

Bovenstaande foto 16 febr. 2023


Woensdag 22 maart 2017. Jeugdburgemeesters Ties de Rooij en Anika Musters.


Maandag 28 nov. 2016. De medewerkers van St. De Scherper waren door burgemeester Jan Hamming uitgenodigd in het bezoekerscentrum in de vesting Heusden voor een afscheidsbijeenkomst ivm opheffing van de Scherper, die op 7 dec. 2016 na 40 jaar voor het laatst verschijnt. Ter attentie was er voor iedere medewerker een flesje Heusdens Kruidenbitter.


Dinsdag 15 nov. 2016. pro WIN Int. schenkt Stichting Leergeld Heusden en Zorgboerderij De Locatie ieder € 10.000,=
In Nederland groeien 420.000 kinderen op in relatieve armoede, waardoor er geen geld is voor sport, nieuwe kleren, St. Nicolaas of een verjaardagsfeestje.
Stichting Leergeld en Zorgboerderij De Locatie ontvingen van pro WIN KEA ieder een cheque van € 10.000,=
St. Leergeld Heusden laat kinderen, die dat om financiële redenen niet kunnen, meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Zorgboerderij De Locatie aan het Engelermeer in Vlijmen is een zorgboerderij voor kinderen, gezinnen en jongeren uit de jeugdhulpverlening.

De Gemeeente Heusden is de gemeente van doeners met een droom en daarom werden de twee stichting en de donateur pro WIN in het zonnetje gezet.

Kea van der Poel

Theo Nelissen

Bernadette van den Akker

©2016/23 Dick Buskermolen