Diversen, deel 4

Woensdag 18 jan. 2023. Jeugdburgemeesters 2023 bekend!

Op woensdagavond 18 januari zijn de nieuwe jeugdburgemeesters van de gemeente Heusden gekozen voor 2023. De nieuwejeugdburgemeesters zijn Dounia El Quattassi en Kick Kiefmeijer.
De raadzaal in het gemeentehuis van Vlijmen zat woensdagavond vol. Ouders, opa’s, oma’s en andere familieleden keken trots toe hoe 16 kinderen een gooi deden naar het jeugdburgemeesterschap voor 2023. 15 meiden en 2 jongens presenteerden zich deze avond voor een selectiecommissie bestaande uit burgemeester Willemijn van Hees, wethouder Peter van Steen van de gemeente Heusden en Frans van Buul van stichting Scala.

Ook dit jaar kwamen er allerlei thema’s voorbij tijdens de presentaties. Zo was het aanpassen van de speeltuinen favoriet. Het idee om ze stroom op te laten wekken was uniek. Duurzaamheid was een veelgenoemd thema. Het opruimen van zwerfafval stond in de top 3. Ook social media, in de vorm van vlogs, werden geopperd. Om hiermee de jeugd een kijkje achter de schermen bij de gemeente te geven en van hen feedback en tips te ontvangen voor verbeteringen. Niet alleen met vlogs maar een ideeënbus op alle scholen zou hier aan kunnen bijdragen.
De selectiecommissie kwam uiteindelijk met het langverwachte besluit en vertelde dat Dounia en Kick in 2023 de club met jeugdambassadeurs mogen aanvoeren. Volgens burgemeester Willemijn van Hees gingen er geen verliezers naar huis. "Ik ben ontzettend trots dat er 14 ambassadeurs het gemeentehuis verlaten, naast de jeugdburgemeesters". Alle kinderen werden dan ook uitgenodigd om het komende jaar mee te blijven denken en verder te praten over belangrijke thema’s en oplossingen in de gemeente.
Taken jeugdburgemeester
In de vergadering van 14 februari 2023 worden de nieuwe jeugdburgemeesters aan de gemeenteraad van Heusden voorgesteld, waarna zij officieel de ambtsketen overhandigd krijgen van Daan en Nienke, de jeugdburgemeesters van 2022. De jeugdburgemeesters gaan voor de periode van één kalenderjaar met of namens de burgemeester de gemeente vertegenwoordigen bij evenementen, herdenkingen en bijzondere ontvangsten.

vlnr.: Nienke van der Sanden (jeugdburgemeester 2022) en Kick Kiefmeijer (jeugdburgemeester 2023),
Dounia El Quattassi (jeugdburgemeester 2023), Daan Sol (jeugdburgemeester 2022)


Woensdag 22 maart 2017. Jeugdburgemeesters Ties de Rooij en Anika Musters.


Maandag 28 nov. 2016. De medewerkers van St. De Scherper waren door burgemeester Jan Hamming uitgenodigd in het bezoekerscentrum in de vesting Heusden voor een afscheidsbijeenkomst ivm opheffing van de Scherper, die op 7 dec. 2016 na 40 jaar voor het laatst verschijnt. Ter attentie was er voor iedere medewerker een flesje Heusdens Kruidenbitter.


Dinsdag 15 nov. 2016. pro WIN Int. schenkt Stichting Leergeld Heusden en Zorgboerderij De Locatie ieder € 10.000,=
In Nederland groeien 420.000 kinderen op in relatieve armoede, waardoor er geen geld is voor sport, nieuwe kleren, St. Nicolaas of een verjaardagsfeestje.
Stichting Leergeld en Zorgboerderij De Locatie ontvingen van pro WIN KEA ieder een cheque van € 10.000,=
St. Leergeld Heusden laat kinderen, die dat om financiële redenen niet kunnen, meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Zorgboerderij De Locatie aan het Engelermeer in Vlijmen is een zorgboerderij voor kinderen, gezinnen en jongeren uit de jeugdhulpverlening.

De Gemeeente Heusden is de gemeente van doeners met een droom en daarom werden de twee stichting en de donateur pro WIN in het zonnetje gezet.

Kea van der Poel

Theo Nelissen

Bernadette van den Akker

©2016 Dick Buskermolen