Diversen, deel 3

Maandag 7 nov. 2016. Ruitersportvereniging Heusden ontving van de Rabobank Clubkas Campagne ruim 170 euro dankzij 48 stemmen

Cheque Rabobank Clubkas Campagne voor Ruitersportvereniging Heusden
Rabobank De Langstraat steunt graag het verenigingsleven in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Daarom geeft zij elk jaar een deel van haar winst aan lokale clubs tijdens de Clubkas Campagne. De leden van Rabobank De Langstraat kunnen 10 dagen lang stemmen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen op een club worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt. Dit jaar zijn er in totaal ruim 27.000 stemmen uitgebracht op 293 clubs, waaronder Ruitersportvereniging Heusden.
Peter Admiraal overhandigde de cheque namens Rabobank De Langstraat aan Ron de Veld tijdens de eerste indoorles, na de ingebruikname van de nieuwe oefenhal, aan de Dekkerseweg.


Woensdag 27 januari 2016. Eerste vergadering KBO Kringraad Kring Heusden.


Vrijdag 20 nov. 2015. Kees van den Oord uit Bokhoven ontving uit handen van Burgemeester Henk Hellegers van de gemeente Uden en tevens voorzitter van de Stichting Brabants Heem, de onderscheiding "Bronzen Legpenning".
Dit voor zijn afscheid en verdiensten voor de Heemkundekring Onsenoort. Tevens nam hij na ruim 16 jaar afscheid als bestuurslid van de Heemkundekring Onsenoort.
Kees voerde de redactie bij ruim dertig boeken over onder meer de geschiedenis van De Langstraat,  schreef 423 artikelen in het Brabants Dagblad in de serie 'Als de dag van gisteren' en was eindredacteur van het blad Ganser Trouw. Daarnaast was hij vicevoorzitter van de Heemkundekring Onsenoort. Ook heeft hij verschillende projecten op zijn naam staan, zoals de organisatie van de Monumentendag in de gemeente Heusden.


Zondag 27 sept. 2015. Zonnebloem, vacantie Hallehuis 21 t/m 26 september, vacantiegangers uit alle windstreken.


Sponsorfietstocht naar Lourdes.
Zeven Heusdenaren doen weer mee aan de vierde VNB (Vereniging Nationale Bedevaarten) sponsorfietstocht naar Lourdes.
In totaal gaan 48 fietsers en 12 begeleiders voor de logistiek en de catering mee.
De afstand van ruim 1300 km wordt gefietst in 12 etappes van gemiddeld 100/150 km.
In kloosters, eenvoudige hotels wordt overnacht.
Iedere deelnemer geeft een bijdrage, bij elkaar gebracht door middel van sponsors of eigen uitgezette akties, om pelgrims die het zelf niet helemaal kunnen betalen, financieel te ondersteunen om toch een keer een bedevaart te maken naar Lourdes.
Genoemd een paar sponsors uit Heusden: van Delft Installatie bv(shirt sponsor), Daelmans Banket (koeken) en Kivits Drunen bv (fruit), Harry vd Besselaar (pannenkoekenmeel).
Spreekt het doel je aan, een persoonlijke sponsoring is altijd welkom. Je bijdrage kun je storten op IBAN NL54RABO0111555000 ten name van VNB, sponsorfietstocht 2015, te 's-Hertogenbosch.
Op zaterdag 8 augustus 2015 vertrekken de 56 fietsers in diverse snelheidsgroepen vanuit de St. Jan in Den Bosch om 9:00 uur.
Op 19 augustus komen zij aan in Lourdes bij de Grot, waar een cheque zal worden overhandigd aan de voorzitter van de VNB.
De zeven Heusdenaren starten de pelgrimage in Elshout bij de Mariakapel en eindigen bij de Grot in Lourdes.
U kunt de reis volgen door een dagelijks fotoverslag en een verslag over het wel en wee van de deelnemers en bezienswaardigheden onderweg. Zie de website: www.vnbreizen.nl


Vlnr.: Frans van Delft, Theo Nelissen (stichting Leergeld Heusden), Ad van Delft en Marc van Delft (Van Delft Installatie BV)

Van Delft Installatie BV steunt Stichting Leergeld Heusden
Op donderdag 2 juli 2015 heeft Van Delft Installatie BV ter gelegenheid van haar 120-jarig jubileum een cheque van € 2.500,- overhandigd aan Stichting Leergeld Heusden.

Van Delft Installatie BV heeft in juni haar 120-jarig jubileum gevierd middels een relatie-evenement wat in het teken stond van ‘bouwen aan verandering’. Van Delft Installatie BV heeft tevens een platform, www.bouwenaanverandering.nl, gecreëerd als cadeau aan de wereld. Zij willen hiermee iedereen inspireren die samen met andere invulling willen geven aan een nieuwe wereld. Want de nieuwe wereld is in transitie. Er zijn sterke ontwikkelingen gaande op het gebied van economie, cultuur, technologie, natuur en milieu. Dit heeft invloed op ieder mens en elk bedrijf. De weg naar een duurzame samenleving zal samen moeten worden afgelegd.

Schenking aan Leergeld Heusden
Als lerende organisatie vindt Van Delft Installatie BV het erg belangrijk dat een ieder de ruimte heeft om kennis en vaardigheden te ontwikkelen en eigenwaarde te creëren. Om deze reden steunen zij als bedrijf Stichting Leergeld Heusden. Als cadeautip voor het relatie-evenement t.b.v. het 120-jarig bestaan heeft Van Delft Installatie BV aan haar relaties om een donatie aan Stichting Leergeld Heusden gevraagd. De cheque is samengesteld uit donaties van relaties en een eigen bijdrage ter waarde van € 2.500,-. Hiermee kunnen circa 10 à 12 kinderen worden geholpen.

Over Stichting Leergeld Heusden
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld Heusden laat deze kinderen mee doen.

Bouwenaanverandering.nl
De weg naar een duurzame samenleving zal samen moeten worden afgelegd. Daarom heeft Van Delft Installatie BV een platform, www.bouwenaanverandering.nl, gecreëerd als cadeau aan de wereld. Zij willen hiermee iedereen inspireren die samen met andere invulling willen geven aan een nieuwe wereld.

Ook heeft Van Delft Installatie BV relaties uitgenodigd een blog op de website bouwenaanverandering.nl in te sturen. Door ervaringen met andere te delen en werkelijk in contact te komen, ontstaan er onverwachte en mooie dingen.


Zondag 21 juni 2015. Stichting Ontmoeten Heusden overhandigde in de bibl. van Drunen levensboeken uit aan 7 koppels van verteller en schrijver.


Woensdag 29 april 2015. Gezinsverzorgers jaren '60


Donderdag 29 januari 2015. Buurtpreventieteams Gemeente Heusden uit de kernen Drunen, Elshout, Vlijmen en Oudheusden.

Oudheusden

Vlijmen

Elshout

Drunen


Zondag 11 januari 2015. Vrijwilligers van Contour/De Twern, Vluchtelingenwerk en Stichting Ontmoeten Heusden organiseerde een ontmoetingsmiddag "Samen op Reis" in de Stulp. Bedoeling was dat Heusdenaren iets meer te weten kwamen over elkaars culturen.
Ruim dertig belangstellenden konden verwelkomd worden. Vier allochtone vrouwen uit de gemeente Heusden vertelden iets over feesten in hun land van herkomst. St-Patrick’s Day, het Perzische nieuwjaarsfeest norouz, de Zuid-Amerikaanse pinata en het Turkse suikerfeest kwamen aan bod. Prinses Carla van Haorendam (Haarsteeg) beet de spits af met een uitleg over het oer-Nederlandse feest carnaval.

©2014 Dick Buskermolen