Diversen, deel 1

Donderdag 31 oktober 2013. Het college ontving een 6-tal bruidsparen die het afgelopen halfjaar 60 jaar getrouwd waren.
Zittend vlnr.: André en Net de Wijs, Cor en Rie van Houten (12-10-2013).
staand vlnr.: Jo en Nellie de Munnik, rest onbekend. Verder op de foto Burgemeester Jan Hamming en wethouders Margo Mulder en Wim van Engeland.


Woensdag 26 juni 2013. In het kader van ‘De maand van het Spannende Boek’ was een schrijfwedstrijd georganiseerd door Boek -en kantoorvakhandel ‘Sikkers’ uit Drunen en Boekhandel ‘De Veerpoort’ uit Heusden en Bibliotheek Heusden.
Amateurschrijvers waren uitgenodigd een verhaal van ongeveer 1500 woorden te schrijven met als thema: Vlijmscherpe Verhalen.
De verhalen werden door een deskundige jury beoordeeld. Deze jury bestond uit: Jack Didden, Ellen Janssen - de Veer, Marja en Henk Jan van Klaveren en Jan Tromp.
Woensdag 26 juni was in de bibliotheek Drunen de bekendmaking van de winnaar: Lieke Kronenburg uit Waalwijk.
Zij won een jaarabonnement van Bibliotheek Heusden én cadeaubonnen twv 35 euro van beide boekhandels.

Johanna de Kort, bibliotheek Heusden

Lieke Kronenburg ontvangt de prijs uit handen van Johanna de Kort

Lieke met haar ouders


Donderdag 30 mei 2013. Vier horecaondernemers uit de gemeente Heusden, allen lid van stichting Rijk Heusden, houden een extra actie voor Pink Ribbon. Wilco van Delft van restaurant het Oude Tramstation in Elshout gaat een speciaal dessert maken. Peter Klerkx van Restaurant Partycentrum Remise in Drunen doet ook mee aan de actie. Marieke van Lamoen van Plein 13 in Drunen laat de gasten mee beslissen. Ton van Veen van Pannenkoekenhuis D’n Berepot Nieuwkuijk serveert op die dag een speciale pannenkoek.

Peter Klerks, Wilco van Delft, Marieke van Lamoen en Ton van Veen.


Donderdag 27 maart 2013. Het college ontving een 3-tal bruidsparen die het afgelopen halfjaar 60 jaar getrouwd waren.
Vlnr. de bruidsparen Van de Wiel (Drunen), Embregts (Drunen) en Schuurman-van der Werf (Oudheusden) geflankeerd door loco-burgemeester Mark Buijs en de wethouders Wim van Engeland en Kees van Bokhoven.


Dinsdag 5 maart 2013. Gemeente schenkt politie Heusden acht iPads
Om de dienstverlening van de politie aan de burger verder te verbeteren, heeft de gemeente Heusden acht iPads aan het politieteam Heusden geschonken. De tabletcomputers geven de politie onder meer de mogelijkheid om aangiftes bij mensen thuis aan de keukentafel op te nemen, te verwerken en direct ter beschikking te stellen.
Met de ingebruikname van de iPads kan de ouderwetse blocnote voor een belangrijk deel worden opgeborgen. De politie verwacht met het gebruik van de tabletcomputers vooral veel tijd te besparen. Waar tot nu toe eerste een aangifte op papier werd gesteld en daarna op het bureau in de computer verwerkt, kan dat nu rechtstreeks. Het voorkomt dus dubbel werk waardoor de politie meer tijd heeft voor de klant.
Uiteindelijk doel van de gemeentelijke actie is dat de politie meer op straat aanwezig is. "Wij willen graag een bijdrage leveren aan het streven van de politie om 20 procent meer op straat te zijn", licht burgemeester Jan Hamming toe. Jan Hamming overhandigde de iPads afgelopen dinsdag 5 maart aan enkele leden van het politieteam Heusden.
Het gebruik van de iPads door de politie wordt gezien als een pilot. Hiermee kan worden bereikt dat deze digitale manier van aangifte doen op locatie bijdraagt aan een betere service en klantgerichtheid. De politie en de gemeente verwachten positieve resultaten. Zij hopen dat daardoor het gebruik van iPads door de politie ook landelijk wordt opgepakt. Ideaal zou zijn als iPads in de toekomst voor elk politieteam in Nederland beschikbaar zijn voor het efficiënter helpen van klanten.
De gemeente heeft voor de aankoop van de iPads geen extra kosten gemaakt. De gemeenteraad heeft voor het thema integrale veiligheid een bedrag vastgesteld voor de ondersteuning van veiligheid in de gemeente Heusden. Uit dit budget zijn ook de iPads bekostigd.


Maandag 10 december 2012. WMO Adviesraad.
zittend vlnr.: Henriette Theunisse, Anne Willem van den Bosch (secretaris), Jeanne Verheij-Verreijt (voorzitter), Christ Cooymans.
staand vlnr.: Peter Ofwegen, Petra Hoos, Paul van Wijk, Hans Couwenberg, Annelies van Sluisveld, Hans van Drunen.
Op de foto ontbreekt Martha Pepels


Maandag 22 oktober 2012. Met het oplaten van ballonnen door kinderen van basisscholen De Wiek en De Bolster werd de nieuwe voetgangersoversteekplaats op de Kastanjelaan-West officieel in gebruik genomen. Wethouder Wim van Engeland gaf hiervoor het startschot.


Donderdag 4 oktober 2012. Het college ontving een 6-tal bruidsparen die het afgelopen halfjaar 60 jaar getrouwd waren.


Maandag 1 oktober 2012. In het dorpshuis van Herpt werd de wedstrijd "tel je geluk" afgesloten. Deze telwedstrijd werd in juni uitgeschreven door de Agrarische Natuurvereniging Oostelijke Langstraat. Deelnemers maakten foto's van boerenzwaluwnesten op hen erf . ANV Oostelijke Langstraat en Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden organiseerden samen deze avond.

5e prijs voor Ed van Helvoort

4e prijs voor Peter Groenestein

3e prijs voor Antoinette Nouwens

2e prijs voor Raas Luijben, afwezig

1e prijs voor Gerard Blankestijn en Maaike Buschman, Maaike's ADventure Stallen

Margo Mulder met Scott, Gerard, Maaike en Lotte

Eervolle vermelding Dit Maliepaard


Donderdag 19 januari 2012. Het college ontving de echtparen Appeldoorn, Brok, Van Helvoort, Rijke, Van de Pas, Van der Ham en Aerts ter ere van hen 60-jarig huw. jubileum.


Donderdag 15 september 2011. Het college ontving de echtparen Verlouw, Van der Lee, Strobbe en Van de Wiel ter ere van hen 60-jarig huw. jubileum.


Maandag 29 augustus 2011. WMO Adviesraad.
vlnr.: Michel van Stiphout, Hans van Drunen, Paul van Wijk, Jeanne Verheij-Verreijt ( voorzitter), Christ Cooymans (zittend), Hans Couwenberg, Marianne de Jongh – Lach-de-Bère (vice-voorzitter), Anne Willem van den Bosch (secretaris) en Martha Pepels

De Wmo-adviesraad is een onafhankelijk orgaan dat de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over vraagstukken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Ze is daarmee een belangrijke belangenbehartiger voor alle inwoners die te maken hebben met de Wmo.

De Wmo-adviesraad heeft vier taken, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders:
a. het verstrekken van adviezen –gevraagd en ongevraagd- aan het college over het te voeren gemeentelijk beleid als bedoeld in artikel 1, lid 1 onder g van de Wmo; vanuit de positie van vragers naar maatschappelijke ondersteuning, evenals over de uitvoering en de uitgaven hiervan;
b. de Wmo adviesraad brengt in ieder geval advies uit over:
· het vierjaarlijks op te stellen beleidsplan Wmo;
· vaststelling en wijziging van de verordeningen die ter uitvoering worden opgesteld;
· de ontwikkeling en vaststelling van nieuw Wmo-beleid;
· het formuleren en vaststellen van de vragen, die ten grondslag liggen aan de evaluatie, de verantwoording van het gevoerde Wmo-beleid;
· de wijze waarop cliënten keuzevrijheid wordt geboden in de Wmo;
· de aanbestedingsprocedures binnen de Wmo, voor zover niet wettelijk bepaald;
c. het verzamelen van informatie over maatschappelijke ondersteuning om genoemde adviesfunctie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren;
d. het blijvend afstemmen met bestaande adviesorganen in de gemeente en het bevorderen van overleg en samenwerking met organisaties, instellingen, groeperingen en personen die te maken krijgen met de wet. De Wmo-adviesraad zal voor deze organisaties, instellingen, groeperingen en personen als aanspreekpunt voor de gemeente dienen.


Zweedse gemeente Ulricehamn geïnteresseerd in Heusdense Manier van Werken

De Heusdense Manier van Werken is niet alleen binnen Nederland een begrip, maar ook buiten de landsgrenzen. Vandaag is de Zweedse gemeente Ulricehamn op bezoek in onze gemeente. Zij ontwikkelen zich als een ‘lerende organisatie’ en oriënteren zich op nieuwe vormen van werken. Zij hebben twee gemeenten  in Nederland uitgekozen om hier hun licht over op te steken: Amersfoort en Heusden.

Het topmanagement van de Zweedse gemeente Ulricehamn is overgekomen naar Heusden om meer te horen over de Heusdense Manier van Werken. Ulricehamn is een gemeente van 22.000 inwoners en 2.000 medewerkers. Op basis van een pilotproject -gericht op het meer integraal benaderen van de vraag van de burger- is de gemeente Ulricehamn tot nieuwe inzichten gekomen voor het anders organiseren van het werk. Uiteindelijk leidde deze nieuwe inzichten tot een reorganisatie die in januari 2011 is doorgevoerd. Uitgangspunten daarbij zijn ‘procesoriëntatie’, ‘lerende organisatie’ en ‘de klant centraal’. Het Zweedse management staat nu voor de uitdaging om alle neuzen in de organisatie dezelfde kant uit te krijgen en te komen tot een nieuwe, gemeenschappelijke cultuur.
Omdat veel van de Zweedse doelen overeenkomen met de doelen van onze organisatie is Heusden voor hen een interessante partij om daarmee kennis en ervaring te delen. De gemeente Heusden werkt al 10 jaar aan de doorontwikkeling van het bedrijfsconcept dat schuil gaat achter de naam ‘de Heusdense Manier van Werken’ met als voornaamste doel de burger centraal te stellen door op innovatieve wijze, integraal en flexibel te werken. Onze gemeente zette in 2010 een belangrijke stap in het realiseren van het doel 100% digitaal. Voor de wijze waarop Heusden het daarvoor geïntroduceerde nieuwe computerprogramma toepast werd de gemeente eerder dit jaar onderscheiden als winnaar van de gouden prijs voor ‘de Applicatie van het jaar 2010’.

“Onze gemeente heeft innovatie hoog in het vaandel staan en wil daarom graag leren van andere organisaties. Met regelmaat zijn Nederlandse overheidsorganisaties onze gast, waarbij wij proberen  elkaar te inspireren. Kennisdelen is immers van groot belang. Dat er nu ook belangstelling van buiten onze landsgrenzen is, vereerd ons zeer”, aldus gemeentesecretaris Hans van der Ven.


Heusdens zaaksysteem valt in de prijzen

“Het kritisch beoordelen van het eigen functioneren en de voortvarendheid waarmee de doelstelling 100% digitaal werd nagestreefd”. Dit waren de voornaamste redenen voor de jury om Heusden in samenwerking met adviseur Differs tot winnaar uit te roepen in de verkiezing applicatie van het jaar 2010. In de categorie ‘verbetering en innovatie bedrijfsproces’ liet Heusden haar nog overgebleven concurrenten, gemeente Hilversum, Miele en Agis zorgverzekeringen, achter zich. Het zaaksysteem is voor Heusden een belangrijke kwaliteitsslag in de dienstverlening naar burgers.

Een jury bestaande uit vakspecialisten kende de prijs toe. In vijf categorieën streden in totaal 15 applicaties om de prijzen.

Het juryrapport
“De Heusdense Manier van Werken is een begrip. Heusden was één van de eerste gemeenten die koos voor 100% digitale dienstverlening. Uit een evaluatie in 2006 bleek dat de koers en missie van de gemeente niet overeenkwamen met de praktijk. De jury was onder de indruk van de bereidheid waarmee Heusden het eigen functioneren kritisch beoordeelde en de voortvarendheid waarmee vervolgens aan de slag werd gegaan om de doelstelling van 100% zakelijke dienstverlening alsnog te realiseren. De keuze voor het Differs Zaaksysteem maakte het mogelijk flexibel te digitaliseren en de Documentaire Informatievoorziening te verbinden met moderne IT-mogelijkheden. In een ‘big bang’ werden vervolgens alle werkprocessen digitaal ingericht. Een ongekende operatie.”

De gemeente Heusden is trots deze prijs in ontvangst te mogen nemen. Burgemeester Henk Willems: “Het is een proces dat alleen kon slagen dankzij de inzet van alle medewerkers. Het is een erkenning dat we op de goede weg zijn in onze dienstverlening. Dit is tevens een goede basis voor een geheel nieuwe en eigentijdse website die we rond de zomer in gebruik willen nemen. Dat wordt een bron van informatie. Ook voor onze externe klant. De website gaat burgers bijvoorbeeld inzicht geven in zaken die hun aangaan. Ze kunnen dan zelf het hele proces volgen van aanvraag tot vergunning. Een grote stap voorwaarts in de communicatie tussen burger en gemeente via de digitale weg.”

vlnr.: B. Coret (Differs), H. Fo (Gemeente Heusden), T. Ten Cate (Differs), Hans van der Ven en burgemeester Henk Willems (gemeente Heusden)


Vrijdag 24 september 2010. Met een druk bezochte bijeenkomst op het ministerie van VROM in Den Haag is het kennis- en leertraject ‘excellente gebieden’ officieel van start gegaan. Nieuwbouwproject Geerpark is één van de 13 ‘excellente gebieden’ in Nederland waarbij energiezuinige bouwmethoden en –technieken worden toegepast. Projectleider vanuit de gemeente Heusden, Oscar van Limburg en wethouder Margo Mulder, ontvingen de cheque uit handen van Yvonne Horsten-van Santen, programmamanager Energiebeleid Gebouwde Omgeving WWI.


Maandag 19 oktober 2009. Wethouder Mark Buijs bediende een graafmachine in de E. van Gochstraat in Oudheusden. Hiermee wilde hij de werkzaamheden markeren die daar werden uitgevoerd. Op initiatief van de bewoners is een plan opgesteld om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in hun straat te vergroten.

Vooruitlopende op de werkzaamheden aan het gemeenteriool en de herinrichting van de straat zijn vanaf 31 augustus 2009 Brabantwater en Intergas gestart met het vervangen van gas- en waterleidingen. Vorige week is gestart met het opbreken van het straatwerk. Op 19 oktober is gestart met het vervangen van de riolering. Om de werkzaamheden niet onopgemerkt voorbij te laten gaan heeft wethouder Mark Buijs de graafmachine bediend.

De uitvoering van de reconstructiewerkzaamheden is het eerste project wat deel uitmaakt van het uitvoeringsprogramma 'Hart! voor Oudheusden'. De gemeente besteed ook hier veel aandacht aan duurzaamheid. Er wordt een apart hemelwaterriool aangelegd waarop de hemelwaterafvoeren aan de voorzijde van woningen aangesloten worden. Om het verkeer af te remmen worden ter hoogte van enkele splitsingen plateaus aangelegd. De straat en de parkeerplaats naast de COOP worden waar mogelijk groen ingericht met struiken, bomen, gras en beplanting. De aluminium lantaarnpalen bestaan voor circa 95 procent uit voor hergebruik bestemd aluminium.

Als de weersomstandigheden het toelaten zijn de werkzaamheden uiterlijk 1 maart 2010 gereed. De bewoners van de E. van Gochstraat kunnen dan met recht trots zijn op hun vernieuwde straat. foto: gemeente.


Donderdag 8 oktober 2009. Jeugdagenten gemeente Heusden, vlnr. Mark Strackx en Peter Timmermans. Nieuwe gezichten in de gemeente Heusden zijn van Mark en Peter, 'bikers', die zich voornamelijk bezig gaan houden met de jeugd, vooral in Drunen, Vlijmen en Heusden, en zich verplaatsen op mountainbikes en zijn te vinden op plekken waar veel jeugd rondhangt. Omdat dit speciale vaardigheden vereist, hebben zij een cursus van 3x 2 dagen gevolgd. Hoewel ze ook voor andere taken inzetbaar zijn, zullen ze zich vooral richten op de jeugd en gezien ze zich verplaatsen middels een mountainbike, ook makkelijk aanspreekbaar zijn. Het korps Brabant Noord, waar Heusden onder valt, beschikt al langere tijd over agenten op mountainbikes, maar nieuw is dat de functies van jeugdagent en "biker" nu in Heusden gecombineerd worden. De overlast van jeugd moet daarmee nog minder worden. Het aantal meldingen van overlast is de laatste 3 jaar al teruggelopen van 400 naar 200


Onderstaand de drie winnaars van de fotowedstrijd van Open Monunentendag 2009 "Thema Op de Kaart"
Mevr. Annelies van der Sanden uit Nieuwkuijk: foto vesting Heusden
dhr. Toine Janssen uit Vlijmen: foto Kerktoren van Vlijmen
dhr. Tom Klerks uit Drunen: foto Nationaal Park de Loonse en Drunense duinen
Van de winnende foto's zijn ansichtkaarten gemaakt welke verkrijgbaar zijn bij onder andere het Heusdens Buro voor Toerisme.


College anno 2009
vlnr.: Adriaan van Mierlo (PvdA),  Mart van der Poel (Groen Links), Hans van der Ven, Henk Willems, Mark Buijs (Heusden ÉÉN), Will Dijkstra (Heusden ÉÉN) en Raymond van den Bos (VVD)


vlnr.: Will Dijkstra, Adriaan van Mierlo, Mart van der Poel, Raymond van den Bos, burgemeester Henk Willems, directeur van de ISD Marion van Limpt, 1x onbekend, Hans van der Ven en Mark Buijs.

College van Heusden feliciteert ISD.

Dinsdag 24 maart 2009. In het wekelijkse collegeberaad van Heusden heeft het college haar felicitaties uitgebracht aan de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst). Uit onafhankelijk jaarlijks onderzoek is gebleken dat de ISD, in de categorie middelgrote gemeenten, op de tweede plaats staat voor het terugdringen van het aantal huishoudens met een WWB (bijstands)uitkering. Het aantal bijstandsgerechtigden is in 2008 met 18% gedaald.
Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau APE. Naast Heusden staan in de top 3 van middelgrote gemeenten ook Heerhugowaard met een daling van 20% (eerste plaats) en Maassluis met een daling van 18% (derde plaats).
Het is voor het eerst dat Heusden in de top 3 staat. De ISD heeft in 2008 extra inspanningen gepleegd om het aantal mensen in de bijstand te verminderen. Zo zijn extra detacheringen en maatwerktrajecten ingezet om mensen naar werk te begeleiden.
Het college van Heusden is zeer tevreden over de prestaties. Het college feliciteerde Marion van Limpt, directeur ISD, met de behaalde resultaten. Daarbij werd ook vooruitgekeken naar de gevolgen van de economische crisis. Van Limpt gaf aan dat de ISD organisatie klaar staat om samen met ketenpartners, zoals UWV Werkbedrijf, de gevolgen aan te pakken. Het terugdringen van de fors stijgende jeugdwerkloosheid heeft daarbij prioriteit.


Op vrijdag 10 en zaterdag 11 april 2009 konden inwoners van de gemeente Heusden tot 1 kuub gratis compost ophalen op de milieustraat aan de Duinweg.
In 2008 is de gemeente daarmee begonnen met 20 kuub, in 2009 is er 40 kuub beschikbaar gesteld.
Zaterdag konden de inwoners terecht tot 15:00 uur. Rond 11:00 uur was de hoop grotendeels al weggewerkt.
In de gemeente Heusden wordt het GFT-afval gescheiden ingezameld. Uit dit GFT-afval maken de verwerkers compost. Deze compost gaat grotendeels naar de land- en tuinbouw, maar het wordt ook in sier- en moestuinen gebruikt en toegepast bij het maken van tuinaarde en potgrond. Met het gratis uitdelen van de compost wilde de gemeente Heusden haar inwoners bedanken voor hun inspanningen én laten zien wat er met het afval gebeurt.


Dinsdag 10 juni 2008 werd ten kantore van Huijbregts Notarissen in Vlijmen de officiële oprichtingsakte van de Stichting Voedselbank Gemeente Heusden ondertekend.
Op de foto vlnr.: Cees Jansen, secr./penningmeester, Eric-Jan Hoekstra, voorzitter, en Norbert Luijpen, bestuurslid. Op de achtergrond notaris mr. Floris Marttin.
Notariskantoor Huijbregts heeft geheel belangeloos haar medewerking verleend aan het tot stand komen van de stichting.

Voedselbank Gemeente Heusden is een particulier initiatief. Norbert Luijpen uit Drunen en Cees Jansen uit Vlijmen zijn de drijvende krachten. Net als in andere gemeenten zijn ook hier mensen die door verschillende oorzaken in de financiële problemen zijn geraakt, dat kan zijn door ontslag, scheiding of uitgaven die de laatste jaren fors zijn gestegen waar inkomsten niet zijn meegegroeid. Op dit moment bezorgen zij wekelijks bij een tiental gezinnen een voedselpakket. De gezinnen worden geselecteerd door het maatschappelijk werk van Stichting Juvans.
De producten voor de pakketten zijn afkomstig van Bakker Bas uit Vlijmen en groenteboer van Bokhoven uit Drunen. De St. Voedselbank Gemeente Heusden is op zoek naar mogelijkheden om aan spullen te komen.

“Omdat de gezinnen die hulp nodig hebben deel uitmaken van onze gemeenschap, doen wij een beroep op deze gemeenschap”, vertelt Cees Jansen. “Mensen die hulp nodig hebben komen er niet om vragen en blijven vaak onzichtbaar. Anderzijds merken we dat er vaak mensen zijn die wel hulp willen bieden, maar geen idee hebben hoe ze dat kunnen doen. Daarom hebben wij nu een actie bedacht. Vanaf zaterdag 1 maart 2008 staat iedere eerste zaterdag van de maand in drie supermarkten in onze gemeente, in de buurt van de kassa’s, een winkelwagentje van de Voedselbank. Mensen die bij een van deze supermarkten boodschappen doen, kunnen in de winkel iets kopen voor de Voedselbank. Zij rekenen dit af bij de kassa en leggen het in de winkelwagen. De voorkeur gaat uit naar voedingsmiddelen, met name artikelen die wat langer houdbaar zijn, maar ook andere producten zijn welkom. In een gemeente met 43.000 inwoners moet het toch mogelijk zijn om 10 à 15 gezinnen te helpen een moeilijke periode door te komen.” De deelnemende supermarkten zijn Super de Boer en C1000 in Vlijmen en Albert Heyn in Drunen.