Gedenksteen Tiny Muskens, deel 1

Zondag 16 juni 2013. Onthulling gedenksteen in kerk Elshout voor Emeritus bisschop Tiny Muskens. Dit op initiatief van het  parochiebestuur en de Onze Lieve Vrouwe Schuts. Gemeentelijk steenhouwer René van Boxtel heeft de steen gemaakt.

Zie vervolg deel 2

©2013 Dick Buskermolen