H.Lambertuskerk, jaarlijkse Wereldgebedsdag in Haarsteeg.

Op vrijdag 7 maart 2008 werd na de dienst een koffietafel gehouden, met als thema "wijsheid en inzicht".

2008 Dick Buskermolen