Woensdag 7 oktober 2009, Kick-Off, deel 1.

Kunst en cultuur zien en ervaren
Je uitleven in een workshop beeldende kunst, toneel en animatie in het Roze Kasteel, het podium bestijgen in de Voorste Venne, beeldend werk maken op unieke locaties zoals een atelier, zelf muziek maken, dansen in een klooster of kennismaken met poëzie. Allemaal activiteiten die op 7 oktober op de agenda stonden voor de vierdejaarsleerlingen van het d’Oultremontcollege in de Kick Off.
Deze Kick Off luidde de start in van het nieuwe CKV schooljaar. 350 Leerlingen van het d’Oultremontcollege fietsten deze dag in 14 groepen langs de verschillende workshops. De Kick Off werd georganiseerd door het Trefpunt Cultuureducatie Heusden en het d’Oultremontcollege om de leerlingen op een unieke manier zelf cultuur te laten ontdekken.

©2009 Dick Buskermolen