Woensdag 22 oktober 2008, "GaJeWeg!", On Tour, deel 1.

Kunst en cultuur zien en ervaren
Je uitleven in een workshop beeldende kunst en animatie in het Roze Kasteel, het podium bestijgen in de Voorste Venne, een theaterbattle in de gemeentewerf, zelf muziek maken of je kunstzinnig uitleven met afval. Allemaal activiteiten die op 22 oktober 2008 op de agenda stonden voor de vierdejaarsleerlingen van het d’Oultremontcollege in de ‘Gajeweg!’ on Tour.
Deze ‘Gajeweg!’ on Tour luidde de start in van het nieuwe CKV schooljaar. 367 Leerlingen van het d’Oultremontcollege fietsten deze dag langs de verschillende workshops. ‘Ga je weg!’ On tour wordt georganiseerd door het Trefpunt Cultuureducatie Heusden en het d’Oultremontcollege om de leerlingen op een unieke manier zelf cultuur te laten ontdekken.

De 367 vierdejaars leerlingen werden verdeeld over acht groepen en iedere groep deed vier workshops die dag. “We proberen de workshops zowel receptief als actief te maken, zodat het niet te zwaar wordt. Het is de bedoeling dat ze hun beeld verbreden. Docenten begeleiden de groepen en die zien ineens een onverwachte kant van hun leerlingen. Sinds vorig jaar zijn ze dan eigenlijk ook allemaal uitgelaten over het project. Het is wel een eenmalige injectie, maar wel een hele krachtige”, aldus Anne-Wil Maris, coördinator cultuureducatie .

©2008 Dick Buskermolen