Opening frontoffive van Bijeen

Donderdag 26 maart 2015. OfficiŽle opening van de vernieuwde frontoffice van Bijeen, het Heusdens netwerk van partijen die actief zijn op het gebied van zorg, jeugd en werk. De frontoffice bevindt zich in het voormalige gemeentehuis in Drunen, dat sinds 1 januari 2015 als thuisbasis fungeert voor de medewerkers van Bijeen.
Vanuit deze thuisbasis zetten zij zich in om onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun (zorg)vragen op het gebied van zorg, jeugdhulp en werk. Ze komen er bij elkaar voor overleg en om waar nodig de zorg voor mensen in de wijk te regisseren. Ook dient het pand als loket voor inwoners met een zorgvraag. Speciaal voor dat doel is de frontoffice van het voormalige gemeentehuis in Drunen onlangs geheel vernieuwd.
De officiŽle opening werd verricht door mw. Laurette Spoelman, oud-Tweede Kamerlid en momenteel programmamanager 'Gemeenten van de Toekomst' bij het ministerie van BZK.

©2015 Dick Buskermolen