Lintje Frans van Noppen

Donderdag 7 juni 2018 ontving Dhr. F.F. van Noppen (68 jaar) uit Drunen, uit handen van wnd. burgemeester Roel Augusteijn de koninklijke onderscheiding "Ridder in de Orde van Oranje-Nassau".

Frans van Noppen is een vakman in hart en nieren met een grote fascinatie voor de metaalindustrie en dan met name voor de gieterijen. Na zijn studie Werktuigbouwkunde en Metaalkunde is hij bij LIPS BV in Drunen zijn carrière in de metaalindustrie gestart.
De heer Van Noppen realiseerde zich dat het specialistische vakmanschap van werknemers in de gieterijen met de voortschrijdende technieken en automatisering én de opkomst van de lage-lonen-landen, in Nederland en Europa in gevaar zou kunnen komen.
Hij is zich daarom vooral in gaan zetten om de opleidingen voor gieterijpersoneel -zowel in Nederland als in Europa - op kwalitatief hoog niveau te houden. Hierdoor worden ook de gieterijtechnieken voor Europa bewaard.
Vanaf 1988 heeft hij zitting (gehad) in diverse organisaties die betrokken waren bij Gieterij-opleidingen.
Naast zijn dagelijkse werkzaamheden en de nevenfuncties in de metaalindustrie, heeft de heer Van Noppen ook nog tijd vrij gemaakt voor de samenleving waarin hij woont. Ook in het "gewone" vrijwilligerswerk steekt hij zijn tijd, waarbij m.n. heemkundekring Vereniging Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, en dan m.n. de werkgroep Molens zijn bijzondere aandacht vraagt. 

©2018 Dick Buskermolen