Lintje Frans Molhuizen 2009

Woensdag 29 april 2009 ontving Dhr. F.D.C. Molhuizen (69) uit handen van Burgemeester Henk Willems de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
De heer Frans Molhuizen zet zich inmiddels 30 jaar in voor de EHBO-vereniging. Naast het voorzitterschap van de vereniging heeft hij in deze lange periode veel cursisten naar een diploma begeleid.

2009 Dick Buskermolen